Ulica Zakościelna

Ulica Zakościelna

Dzięki Wójtowi Gminy Dobrcz p. Krzysztofowi Szala, panom Sołtysom Janowi Nieznalskiemu i Tadeuszowi Kaźnica udało się szybko i sprawne utwardzić ulicę Zakościelną.

Mamy teraz drugi wyjazd z parkingu!

 

Posted on: 14 kwietnia 2017admin