16 wrzesień – Przyjęcie 9 aspirantów do grona ministrantów młodszych