Bierzmowanie

Bierzmowanie

W minioną sobotę 11 maja młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Uroczystość poprzedzona była spotkaniem przedstawicieli wspólnot i mieszkańców z księdzem biskupem Janem Tyrawą o godzinie 16.00 w salce katechetycznej.

O 18.00 rozpoczęła się koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej, a towarzyszyli mu ksiądz dziekan Mirosław Goślinowski oraz ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski.

Sześćdziesięciu kandydatów zostało namaszczonych krzyżmem, a wypowiadane przy tym słowa „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” wyrażały skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ochrzczony otrzymuje niezniszczalne znamię Pańskie, które razem z darem Ducha Świętego doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski roznoszenia wśród ludzi „dobrej woni”. Tym samym sakrament ten wprowadza głębiej w życie Kościoła, przejawia się trwaniem w podwójnej miłości względem Boga i bliźniego oraz wypełnianiem przykazań Kościoła.

Na zakończenie Mszy Św. młodzież podziękowała księdzu biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania, a księdzu proboszczowi za przygotowanie do tego wyjątkowego dnia.

Posted on: 12 maja 2019admin