Bóg się narodził, Alleluja!

Bóg się narodził, Alleluja!

Niech się radują grzesznicy, bo dane jest im przebaczenie.

Niech powrócą do życia poganie, bo do życia są powołani.

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie.

Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam tę dobrą nowinę,

niech się rozradują nasze serca i uwierzmy Jezusowi,

niech Nas umocni wiarą i nadzieją na cały Nowy Rok!

Administrator

Posted on: 25 grudnia 2019admin