20.04.2020 Rozpoczęcie budowy chóru

20.04.2020 Rozpoczęcie budowy chóru

ROZPOCZĘCIE BUDOWY CHÓRU

20 kwietnia rozpoczęły się w naszym kościele prace związane z budową chóru.

Pierwszego dnia w miejscu, gdzie staną filary podtrzymujące chór, skute zostały płytki oraz około 30 cm betonu znajdującego się pod płytkami, zdjęto również boazerię z ścian bocznych.

Drugiego dnia wykopane zostały dwa otwory na filary pod chór i wpuszczone kręgi. Wykuto i zamontowano nadproża nad drzwi boczne. Ściany po usuniętej boazerii wyrównano gipsem i przygotowano pod malowanie.

Trzeciego dnia naniesione zostały wymiary chóru, schodów na ściany i częściowo wykuto otwory w ścianie pod zazbrojenie podestu i schodów.

W czwartek i piątek (dzień czwarty i piąty) wykuwane były 15- centymetrowe otwory wzdłuż ścian kościoła, na których oprze się płyta chóru (podest). Położone zostały nowe kable pod nagłośnienie w prawej części kościoła. Gięto również strzemiona do zbrojenia.

Szóstego dnia w sobotę ustawiono konstrukcję pod szalunek.

Całymi pracami kieruje pan Grzegorz Knitter, a pomocą służą pan Cezary Zawadziński, Wojciech Knitter, Rafał Kutkowski i Rafał Śliwa.

Przyczepę do gromadzenia i wywozu gruzu użyczył pan Janusz Zmudzinski.

Pyszne obiady dla pracujących ofiarowała i przywoziła pani Iwona Baumann, a w ich podaniu pomagała pani Lidia Pastuszak.

Na tym etapie prac warto nadmienić, że już w marcu zakupione zostały kamienne kręgi i drewno do szalunku. A obecnie pręty, drut stalowy i stalowe profile kwadratowe.

Posted on: 27 kwietnia 2020admin