2020 sierpień – Położenie chodnika na cmentarzu

2020 sierpień – Położenie chodnika na cmentarzu

Położenie chodnika na cmentarzu

W minionym tygodniu położyliśmy 40 metrów chodnika na cmentarzu (przy narzędziowni i wzdłuż płotu).

Dziękuję za zaangażowanie i pomoc panom: Sylwestrowi Prusowi, Rafałowi Śliwie, Andrzejowi Rakowi, Waldemarowi Klawonowi, Mariuszowi Piskorskiemu, Rafałowi Kutkowskiemu oraz młodzieży: Jakubowi Baumanowi, Stanisławowi Włodarczykowi, Kacprowi Kutkowskiemu, Kamilowi Śliwie, Piotrowi Pastuszakowi, Juliuszowi Piskorskiemu, Adamowi Włodarczykowi i Szymonowi Janickiemu.

Za ofiarowanie i przywiezienie dwóch wywrotek piasku panu Michałowi Jeziorskiemu, za wykorytowanie i wywiezienie ziemi panu Pawłowi Januszkiewiczowi, za przewiezienie kostki i krawężników panu Wiesławowi Zmudzińskiemu, za prace zagęszczenia podłoża i kostki brukowej panu Adamowi Pastuszakowi, za wycięcie płotu panu Grzegorzowi Knitter.

Posted on: 17 sierpnia 2020admin