Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka

Nasze „Margaretki”

Apostolat margaretka w naszej parafii powstał 14 maja 2018 roku. Obecnie modlą się za księdza proboszcza Macieja Andrzejewskiego trzy grupy liczące 26 osób (niektóre płatki to małżeństwa). W trakcie powstawania są margaretki • W intencji księdza Macieja • W intencji powołań do życia w kapłaństwie i życia zakonnego Osoby chętne do przyłączenia się do modlitwy proszę zgłaszać się do koordynatora .Otrzymują one blankiet o założeniu Margaretki z tekstem modlitwy oraz koronkę pokoju. Koordynatorem „Margaretek” w naszej parafii jest Lidia Pastuszak – kontakt pod numerem telefon 602 799 307.

Czym jest margaretka?

To grupa modlitewna w intencji kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego przez siebie księdza. Jego imię wpisuje się w centrum kwiatu, natomiast na płatkach imiona poszczególnych osób. Margaretka jest więc „duchową adopcją kapłana w modlitwie”. Louise Ward, założycielka apostolatu, wybrała margaretkę jako symbol zobowiązania do modlitwy, gdyż ten siedmiopłatkowy kwiat świetnie charakteryzuje należące do grupy osoby. W ich modlitwie możemy bowiem dostrzec dar z siebie, prostotę i jedność. Podobnie jak roślina jest zakorzeniona w glebie, tak modlące się osoby w Kościele, i jak kwiat żyje dzięki wodzie, tak wspólnota osób jest odżywiona Duchem Świętym. Każdy kapłan w parafii powinien mieć przynajmniej jedną margaretkę. W pierwszej kolejności należy otoczyć modlitwą księży, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, a więc proboszcza, wikariusza, rodaka, krewnego lub kapłana ze wspólnoty. Warto zwrócić uwagę na pewne rozróżnienie. Otóż „apostolat Margaretka” to ruch (w diecezji, parafii), a „margaretka” to grupa siedmiu modlących się osób.

Cele apostolatu

• modlitwa za wybranego kapłana

• troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą

• współpraca między kapłanami i świeckimi

• wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

Uwagi szczegółowe

• Ta sama osoba może należeć do kilku margaretek, np. siedmiu, modląc się każdego dnia za innego księdza.

• Osoby należące do tej samej margaretki mogą modlić się za „adoptowanego” kapłana, odmawiając różne modlitwy.

• Wraz ze śmiercią księdza przestaje istnieć margaretka. Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić, czyni to nie na zasadzie obowiązku, lecz dobrowolności.

• Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to można zastąpić go inną osobą, jednakże nie jest to obowiązkowe, gdyż wierząc w tajemnicę świętych obcowania, ufamy, że zmarły dalej się modli.

• W przypadku opuszczenia modlitwy, należy przeprosić Boga za zaniedbanie i powrócić do podjętego postanowienia.

• Zachęca się do wierności powziętemu postanowieniu, gdyby jednak ktoś zrezygnował z modlitwy w margaretce, powinien o tym poinformować koordynatora apostolatu w parafii lub jedną z osób należących do tej margaretki. W takiej sytuacji wskazane jest poszukanie innej osoby, która będzie kontynuować modlitwę.