Wspólnoty

Wspólnoty

Parafialna Rada Duszpasterska (12 osób)

Rada Ekonomiczna (3 osoby)

Poradnictwo Rodzinne (2 osoby)

Parafialny Zespół „Caritas” (5 osób)

Żywy Różaniec – cztery róże (80 osób)

Koło Biblijne (6 osób)

Liturgiczna Służba Ołtarza (lektorzy, ministranci, aspiranci – 34 osoby)

Zespół Muzyczny „Adeste Fideles” (8 osób)

Zespół Muzyczny (posługujący w czasie Mszy o uzdrowienie – 12 osób)

Schola Dziecięca (15 osób)