Wspólnoty

Wspólnoty

– Parafialna Rada Duszpasterska (12 osób)

– Rada Ekonomiczna (3 osoby)

– Poradnictwo Rodzinne (2 osoby)

– Parafialny Zespół „Caritas” (5 osób)

– Żywy Różaniec – cztery róże (80 osób)

– Koło Biblijne (6 osób)

– Liturgiczna Służba Ołtarza (lektorzy, ministranci, aspiranci – 31 osób)

– Stowarzyszenie św. Marty (14 grup – 69 osób)

– Zespół Muzyczny posługujący w niedzielę i dni powszednie (9 osób)

– Zespół Muzyczny (posługujący w czasie Mszy o uzdrowienie – 12 osób)

– Wspólnota Adeste Fideles posługująca na Mszach niedzielnych (6 osób)

– Dziecięca Schola Parafialna śpiewająca na Mszach niedzielnych