Jubileusz 45 rocznicy święceń kapłańskich księdza Prałata