Month: lipiec 2019

Ksiądz infułat Stanisław Grunt

Ksiądz infułat Stanisław Grunt

60-ta rocznica święceń kapłańskich księdza infułata Stanisława Grunta, który jako proboszcz parafii św. Mikołaja w Fordonie podjął się zadania erygowania na tym terenie sześciu nowych parafii, w tym parafii św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych.

W miniony piątek 15 lipca udała się z naszej parafii delegacja z wizytą, by uczcić 60-tą rocznicę przyjęcia sakramentu kapłaństwa księdza Stanisława Grunta, który był założycielem, budowniczym i pierwszym administratorem naszej parafii. Wraz z księdzem proboszczem Maciejem Andrzejewskim i księdzem Romanem Bulińskim do Pelplina pojechały pani Irena Sadaj oraz Bernadeta Zmudzinska.

Jak przekazali nam, odwiedzający księdza infułata Grunta parafianie i ksiądz proboszcz, jubilat ucieszył się bardzo z tej wizyty, gdyż w niewielkim gronie mógł wraz z obecnymi udać się w „sentymentalną podróż” do tamtych lat. Lat, gdy powstawał kościół w Strzelcach Górnych, bo jak powiedział ksiądz infułat, to nie on go budował, to ludzie, Parafia ( około 1300-tu mieszkańców okolicznych wiosek, reprezentowanych przez powołany komitet budowlany świątyni). Był to czas spełnienia marzeń mieszkańców Aleksandrowa, Strzelec Górnych, Strzelec Dolnych i Jarużyna, a także Gądecza i Borówna o własnej świątyni. Okres budowy „salki katechetycznej”( bo tak brzmiał zapis w dokumentach) to czas wytężonej pracy w ciężkiej gliniastej ziem. Zbliżała się zima, ale z każdą cegła cementowała się solidarność i więzi, rodziła się nowa rodzina parafialna, nowa wspólnota. A przyczynili się do tego rolnicy: Wiesław i Bernadeta Zmudzinscy, Irena i Zenon Sadaj, państwo Kraśkiewiczowie, Danuta i Stanisław Rakowie oraz inni ( wymieniani przez księdza Grunta w jego książce) mieszkańcy okolicznych wsi: Eugeniusz Gilewski, Zygmunt Zmudzinski, Piotr Lewandowski, Bronisław Kitowski, Jerzy Kulpiński, Piotr Rodak, Marian Babiarz, Franciszek Szymański i z całą pewnością wielu innych. Wyposażenie wnętrza kościoła stopniowo wzbogacane było przez anonimowych i imiennych ofiarodawców.

O tym wszystkim przeczytać możemy w niezwykłej książce „Między Wyszogrodem a Strzelcami Górnymi”, którą napisał ksiądz Stanisław Grunt w 2011r. Wszystkich zainteresowanych odsyłam i zachęcam do jej lektury.

Tam także możemy znaleźć krótki życiorys księdza infułata, urodzonego 3 listopada 1935r. w Nowej Cerkwi. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie 12 lipca 1959r. Jako wikariusz pracował w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie i parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu. W latach 1975-1989 był proboszczem parafii pw. Św. Mikołaja w Bydgoszczy. Od roku 1989 pełnił funkcję ekonoma w Kurii Diecezjalnej w Pelplinie.

Zainteresowanym polecam przeczytanie wywiadów z księdzem infułatem zamieszczonych na stronach internetowych:

https://www.gniew.pl/839,ks-infulat-stanislaw-grunt

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/2523/ks-in-stanislaw-grunt-odznaczony-medalem-unitas-durat

http://tczew.naszemiasto.pl/archiwum/zapach-rodzinnego-domu-ks-infulat-stanislaw-grunt,517280,art,t,id,tm.html

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2016-06-12/33557-ks-infulat-stanislaw-grunt.html

R. Ś.

27-06-2019 Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

W BORÓWNIE

Oktawa Bożego Ciała to codzienne nabożeństwo z procesją eucharystyczną. Ośmiodniowy udział w tych obchodach był sposobnością do wyznania wiary i uczczenia Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

W miniony czwartek zakończyliśmy oktawę w Borównie mszą polową na posesji Państwa Aleksandry i Marcina Zielińskich, a następnie ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski poświęcił wianki i zioła. Procesja jak i msza Święta odbyły się w pięknej scenerii pól porośniętych zbożem. Kołyszące się kłosy, śpiew na ustach zgromadzonych, modlitwa i skupienie towarzyszyły nam w drodze do czterech ołtarzy, które zostały starannie i bardzo ładnie wykonane. Odzwierciedlały przygotowanie mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy parafii.

Uroczystość ta przypomina nam, że na ucztę, jaką jest Msza Św., Chrystus zaprasza nas każdego dnia.

R. Ś.