I Komunia św. (10-11-2019)

I Komunia św. (10-11-2019)

I KOMUNIA ŚW.

1. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii będzie w ostatnią niedzielę maja o godz. 11.30.
2. Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa dwa lata.
3. Zapisy dzieci z klas II Szkoły Podstawowej w dniach od 19 sierpnia 2019r. do 7 września 2019r. w biurze parafialnym. Dzieci, których rodzice nie zgłoszą w terminie oraz nie przygotowane (np. nie uczestniczące we Mszy św. niedzielnej, w katechezie przy parafii), będą miały Komunię św. w klasie czwartej lub później.
4. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II w poniedziałek (25 listopada) o godz. 19.00 w salce.
5. Poświęcenie medalików dzieciom z klas III – 8 grudnia (w niedzielę) po Mszy św. o godz. 11.30.
6. Spotkanie w grudniu w drugą sobotę miesiąca (14.12.2019r) dla dzieci z klas III o godz. 10.00 dla dzieci z klas II o godz. 11.00.