I Komunia św. (07-01-2019)

I Komunia św. (07-01-2019)

1. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii będzie w ostatnią niedzielę maja o godz. 11.30.
2. Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa dwa lata.
3. Zapisy dzieci z klas II Szkoły Podstawowej w dniach od 20 sierpnia 2018r. do 8 września 2018r. w biurze parafialnym. Dzieci, których rodzice nie zgłoszą w terminie oraz nie przygotowane (np. nie uczestniczące we Mszy św. niedzielnej, w katechezie przy parafii), będą miały Komunię św. w klasie czwartej lub później.
4. W styczniu katechezy dla dzieci nie będzie. Spotykamy się w czasie wizyty duszpasterskiej.
4. Poświęcenie gromnic dzieciom z klas III w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego na Mszy św. o godz. 11.00 (w sobotę).
4. Spotkanie dla dzieci w drugą sobotę miesiąca (9 lutego) o godz. 10.00 dla dzieci z klas III a o godz. 11.00 dla dzieci z klas II w kościele.
5. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas III – 18 lutego (poniedziałek) o godz. 19.00 w salce.
6. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II – 21 lutego (czwartek) o godz. 19.00 w salce.