Month: kwiecień 2023

Liturgia Wielkiego Czwartku

Myślą przewodnią Wielkiego Czwartku jest świadomość, że nadeszła godzina Jezusa. Dla tej godziny przyszedł On na świat, w tej godzinie wypełni się do końca misja powierzona Mu przez Ojca. Jest to godzina, w której Jezus został wydany w ręce grzeszników. Godzina, kiedy Jezus zostaje pojmany.