Stowarzyszenie św. Marty

Stowarzyszenie św. Marty

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ MARTY

Św. Marta jest patronką osób posługujących, zajmujących się porządkowaniem, sprzątaniem, a od 8 października 2020r. patronką Stowarzyszenia, które zostało założone w naszej parafii.

Do stowarzyszenia zapisało się 69 osób, które utworzyły 14 grup. Każda z tych grup według ustalonego grafiku w danym tygodniu posprząta nasz kościół parafialny, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, a pogoda będzie sprzyjająca, również teren wokół.

Stowarzyszenie świętej Marty opiera swoją działalność na trzech zasadach:

  • posługa ( świątynia naszym domem i pragniemy dbać o jej wnętrze),

  • integracja ( tworzymy wspólnotę),

  • sprzątanie ( praca to forma troski o nasz kościół).

Szczęść Boże wszystkim, którzy biorą odpowiedzialność za tę posługę!

ks. proboszcz

Maciej Andrzejewski