Month: kwiecień 2019

Wielkosobotnie błogosławienie pokarmów

Wielkosobotnie błogosławienie pokarmów

Jak co roku, w Wielką Sobotę wierni przybywają tłumnie do kościoła, aby kapłan pobłogosławił przyniesione w koszykach pokarmy wielkanocne: jajka, chleb, baranka z masła, cukru lub czekolady, wędliny i mięsa, sól, chrzan, ciasta.

Tym razem można było skorzystać z czterech różnych terminów, bowiem święconka była o 11.00, 12.00, 15.00 oraz 16.00 i za każdym razem nasz kościół wypełniony był ludźmi.

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest najważniejszą i najbardziej uroczystą liturgią w całym roku kościelnym. Rozpoczęła się Liturgią Światła na zewnątrz kościoła, gdzie ksiądz proboszcz święcił ogień, następnie przygotował i zapalił Paschał. W uroczystej procesji kapłan wniósł Paschał do spowitego mrokiem kościoła, w drodze trzykrotnie śpiewając aklamację „Światło Chrystusa! Bogu niech będą dzięki!” i nasi ministranci wszystkim uczestnikom liturgii przekazali ogień. Dzięki wielkiej liczbie świec mrok został rozproszony, jak rozlewające się zbawienie.

Po Liturgii Światła nastąpiła Liturgia Słowa, składająca się z kilku czytań ze Starego i Nowego Testamentu, a następnie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i po tym Liturgia Eucharystyczna.

Wigilia Paschalna skończyła się uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem, by ogłosić światu, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał.

Wielki Piątek

Wielki Piątek

Nabożeństwo wielkopiątkowe o 18.00 rozpoczęło się od prostracji, czyli kapłan leży krzyżem przed ołtarzem, a my klęczeliśmy w milczeniu. Po liturgii słowa nastąpiła adoracja krzyża, komunia święta i na zakończenie przeniesienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji do Bożego Grobu.

W tym roku wystrój naszej świątyni ubogacony grą świateł to przepiękna aranżacja, która sprawiła, że powaga tego dnia znalazła swoje odbicie w podniosłej atmosferze i wyciszeniu, zwłaszcza w tym czasie przedświątecznych przygotowań. Adoracja przy Grobie Pańskim trwała do godziny 22.00.

W Wielki Piątek nasz wzrok jest utkwiony w ołtarzu, którym jest krzyż oraz w najdoskonalszej ofierze, którą Jezus złożył ze swojego życia.

Wielki Piątek – Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

W wielkopiątkowe przedpołudnie wierni naszej parafii licznie zgromadzili
się na drodze krzyżowej, która przeszła ulicami Aleksandrowa. Rozważania
przygotowane przez panią Lidię Pastuszak wprowadziły nas w ten dzień Męki i
Śmierci Jezusa na krzyżu. Pogoda sprzyjała, w słonecznej aurze wędrowaliśmy
od stacji do stacji, aż do końca ulicy Irysowej.

Wielki Czwartek

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota.

Rozerwała grzechu pęta ręka święta, Alleluja!

Świętujemy Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dokonało sięzbawienie, czyli dzieło Boga, który z miłości do ludzi postanowił uwolnić nas z niewoli grzechu. Zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa daje nam ciągłą szansę budowania życia ku jego pełni – ku wiecznemu szczęściu w niebie.

Za nami trzy najważniejsze i najświętsze dla chrześcijan dni ( tri-duum), podczas których w liturgii Kościoła uobecnia się Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. On przechodzi ze śmierci do życia, z ziemi do Ojca, dlatego są to dni paschalne ( słowo „pascha” pochodzi od hebrajskiego pesah, czyli przejście).

Wielki Czwartek

Triduum Paschalne rozpoczęło się Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną przez księdza proboszcza w czwartek wieczorem. Ten dzień to wspomnienie ustanowienia sakramentu kapłaństwa i jest doskonałą okazją do uczczenia tych, których Pan Bóg dał swojemu ludowi jako pasterzy. W imieniu wszystkich parafian wręczone zostały księdzu Maciejowi kwiaty i złożone życzenia, będące naszym wyrazem wdzięczności, bowiem podczas liturgii to sam Chrystus działa przez naszego proboszcza: On chrzci, On rozgrzesza, On przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew, On błogosławi małżonków i On sam namaszcza chorych. Doceniamy tę kapłańską troskę i służbę, ofiarowując w intencji naszego duszpasterza modlitwę, a mamy za co dziękować, zwłaszcza dobremu Bogu, za to, że nas tak szczodrze obdarował.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, co stanowi symboliczną pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa. Kiedy opustoszało tabernakulum, nastąpiło obnażenie ołtarza, jako znak opuszczenia Chrystusa przez najbliższych i rozebranie Go z szat podczas Męki. Do godziny 21.00 trwała adoracja, będąca dopełnieniem święta ustanowienia Eucharystii.