Month: luty 2022

SZTURM MODLITEWNY O POKÓJ

Poruszeni obecną sytuacją i zatroskani o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i naszych sąsiadów podjęliśmy modlitwę w intencji pokoju na świecie oraz za Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji. W sobotni wieczór od godziny 21.00 modliliśmy się do północy, a nasze czuwanie zakończyliśmy Eucharystią.

Zachęcamy do codziennej wspólnej modlitwy różańcowej przed każdą Mszą Świętą.

Boże, Dawco i Miłośniku pokoju, racz przyjąć modlitwy nasze. Cała Europa stoi obecnie w obliczu niebezpieczeństwa ze strony imperialnych zakusów Rosji. Szatan różnymi sposobami próbuje zawładnąć rodzaj ludzki. Przeciwstawmy się złu, które wkrada się do naszych serc poprzez manipulację, demoralizację, zepsucie, utratę umiejętności odróżnienia dobra od zła, egoizm, wreszcie chęć zniewolenia bliźniego. Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – klębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna na Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Za Matką Bożą z Fatimy prosimy o łaskę nawrócenia Rosji.