Month: grudzień 2018

Konkurs na WIENIEC ADWENTOWY

KONKURS NA WIENIEC ADWENTOWY

rozstrzygnięcie

Konkurs na WIENIEC ADWENTOWY został ogłoszony pod koniec listopada jako konkurs międzyszkolny przez naszą parafię oraz panią katechetkę Iwonę Langner ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych. Każda szkoła mogła mieć niezliczoną ilość swoich przedstawicieli. Zakończenie konkursu miało miejsce w naszym kościele Św. Stanisława Kostki tuż po Mszy Św. roratniej w poniedziałek 17 grudnia.

 „Walkę” podjęły dzieci z Kotomierza, Strzelec Górnych, Kruszyna oraz Bydgoszczy – Opław

ca, Borówna, Gądecza i Drohiczyna. Łącznie 61 uczestników w dwóch kategoriach: zgłoszenia indywidualne i zgłoszenia grupowe. Sponsorem nagród głównych był pan Michał Abramczyk  – Firma Abramczyk. Dyplomy oraz nagrody pocieszenia ufundował ks. proboszcz Maciej Andrzejewski. Oprócz trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii znalazły się trzy wyróżnienia, bowiem wieńce były piękne i wyjątkowe. Widać było ogrom pracy, być może całej rodziny, włożony w przygotowanie materiałów, a następnie wykonanie konkursowych prac.

Tradycyjny wieniec ma kształt okręgu, składa się z gałązek choinki

( np. świerku), na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele Adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. Symbolika wieńca adwentowego jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadchodząca Światłość; forma wieńca: krąg, powracający cykl życia.

Cieszymy się z zaangażowania dzieci i ich rodziców nie tylko w tym konkursie, ale również w udziale w Mszach Świętych roratnich, bowiem Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było nasze przygotowanie w Adwencie.

R. Ś.


2018-12-07 Pożegnanie księdza Prałata

Wspomnienie o zmarłym księdzu prałacie

W poniedziałkowe popołudnie 3 grudnia o godz. 17.30 kościelne dzwony obwieściły smutną dla wszystkich wiadomość. Do Domu Pana, naszego ukochanego Ojca, odszedł po długiej i ciężkiej chorobie ksiądz prałat Stanisław Skonieczka.

Ten drogi parafianom kapłan przez dwanaście lat był proboszczem w Strzelcach Górnych od 1986-1998 roku. Po dziesięciu latach ( jako proboszcz parafii w Osielsku) przeszedł na emeryturę i wrócił do nas, już jako ksiądz emeryt, a było to w 2008r. Pamiętam tę niedzielę, gdy po Mszy św. przyszedł, by się z nami przywitać. Widać było na Jego twarzy radość, ale i niepokój, który zresztą wyraził w słowach: Mam nadzieję, że mnie przyjmiecie… . Jak my się cieszyliśmy, niedzielna Eucharystia o 8.00 rano to była Eucharystia księdza Stanisława, a dla nas to było szczególne spotkanie z Chrystusem, zawsze uroczyste, z pięknym śpiewem lubianego przez nas kapłana. Kiedy zachorował, brakowało nam Jego obecności, tęskniliśmy za sylwetką szczupłego, wysokiego mężczyzny, zmierzającego w kierunku naszej świątyni, Jego świątyni. I choć cierpiał, nigdy nie zapominał zapytać innych o zdrowie, pamiętał o nas w modlitwie. Wystarczyło, żeby się dowiedział, że ktoś z naszych bliskich choruje, interesował się, otaczał tę osobę modlitwą. Przypominam sobie naszą ostatnią rozmowę. Pytał o uczniów, o szkołę, nigdy nie skupiał się na sobie. Zawsze był dla nas!

W czwartek 6 grudnia przewieziono do naszego kościoła trumnę z księdzem prałatem. Wrócił do nas wieczorem po Mszy św. w Jego ostatniej parafii w Osielsku. O 20.30 rozpoczął się różaniec za zmarłego, a następnie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem proboszcza księdza Macieja Andrzejewskiego. Towarzyszył mu jeden z księży wikariuszy zmarłego prałata, ksiądz Ireneusz Staniszewski. Dziękuję Bogu, że mogłam na niej być, modlić się, wysłuchać pięknego kazania księdza Macieja i uczestniczyć w czuwaniu do 23.00. Jak powiedział ksiądz Maciej, byliśmy Jego rodziną i Jesteśmy jedną rodziną. Może jedni czują się mniej z nią związani, inni wcale, ale dla niektórych rodzina kościoła, wspólnota parafii pw. św. Stanisława Kostki jest ważna, jest częścią naszego życia. Ksiądz proboszcz dziękował także za posługę w konfesjonale, nazywając go wielokrotnie gabinetem odnowy duchowej, w którym ksiądz Stanisław odnawiał i oczyszczał dusze parafian.

Następnego dnia, czyli dziś, w piątek 7 grudnia od godziny 8.00 było czuwanie przy zmarłym księdzu Stanisławie a następnie uroczystości pogrzebowe wraz z Mszą św., której przewodniczył biskup diecezji bydgoskiej ksiądz Jan Tyrawa. Kazanie wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Regent, w którym przypomniał życie zmarłego księdza prałata. Podkreślił, że za czynami szło dobro, że był pracowity i nie odmawiał w duszpasterskiej służbie pomocy. Zapamiętamy zwłaszcza słowa o relacji łączącej zmarłego z obecnym proboszczem, za co ksiądz kanonik podziękował księdzu Maciejowi. Bowiem przez te dwa lata był jak syn, duchowy syn, który zwraca się do ojca o radę, o pomoc, ale i sam służy pomocą, szanuje i ceni obecność księdza emeryta na terenie parafii. Zresztą nasz proboszcz sam o tym mówił w czwartkowej homilii, że z każdą sprawą szedł do prałata, radził się i dzielił nie tylko problemami, ale i sprawami powszednimi. Przypomina mi to więzi łączące świętego Józefa i Jezusa, bo czyż nie był to ojciec i syn?

Pogrzeb odbył się na naszym cmentarzu, na którym życzył sobie ksiądz Stanisław spocząć: Ja też chcę tam (…) leżeć i razem czekać zmartwychwstania.

Księże prałacie, pozostajesz w naszych sercach i myślach…

Odszedł pasterz, dobry pasterz…

R. Ś.

2018-12-07 Pogrzeb śp. Ks. Prał. Stanisława Skonieczki

Wyznając wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego zawiadamiamy,

że w dniu 3 grudnia 2018r. odszedł do Domu Ojca

śp. Ksiądz Prałat Stanisław Skonieczka. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się

6 grudnia o godz. 18.30 wprowadzeniem ciała zmarłego

i Mszą św. w parafii pw. Narodzenia Matki Boskiej w Osielsku.

Następnie ciało zmarłego zostanie przewiezione do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych.

Różaniec o godz. 20.30 i Msza św. o godz. 21.00.

Czuwanie do godziny 23.00.

Pogrzeb w piątek 7 grudnia 2018r o godz. 11.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Tyrawy w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych.(Czuwanie od godziny 8.00, różaniec o godz. 1o.30). Zakończenie uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Strzelcach Górnych.

Z wielkim smutkiem żegnamy już drugiego Proboszcza parafii pw. Świętego Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych: we wrześniu 2014 roku żegnaliśmy ks. Tomasza Lewandowskiego, a w grudniu 2018 roku odszedł do Pana pierwszy proboszcz strzeleckiej wspólnoty parafialnej ks. Stanisław Skonieczka.

Jako budowniczy kościoła, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców, jestem sercem i myślami zawsze blisko ludzi, którzy tworzą już 32-letnią historię parafii Świętego Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych i łączę się z Wami serdeczną modlitwą za zmarłego Kapłana.

Śp. Ks. prałat Stanisław Skonieczka w książce pt. „Między Wyszogrodem a Strzelcami Górnymi” dzielił się swoimi wspomnieniami: ”Po mojej pracy w Świeciu n/Wisła u św. Andrzeja Boboli, gdzie skupiony byłem na katechezie i kapelanii szpitalnej, tutaj w Strzelcach Górnych zostawiłem najwięcej serca, bo to były pierwsze kroki. Później w Osielsku stałem się proboszczem – konserwatorem, aby wrócić do tutejszego początku w Strzelcach Górnych i patrzeć na tych, którzy podrośli, a chrzciłem ich, mają już swoje rodziny, które je błogosławiłem i dzieci, których nie rozpoznaję, bo urosły i wreszcie szukać i liczyć tamtych pierwszych, którzy odeszli już do Pana, spoczywając na swoim cmentarzu w Borównie, który razem ze mną organizowali.

„Ja też chcę tam z nimi leżeć i razem czekać zmartwychwstania”.

Z wyrazami szacunku i modlitwą

ks. Stanisław Grunt

W oczekiwaniu na peregrynację …

 

W oczekiwaniu na peregrynację
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Nasza parafia przygotowuje się do peregrynacji Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej w marcu przyszłego roku. Przygotowania te mają
podwójny charakter: duchowy oraz zewnętrzny.
Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej to czas, w
którym wierni mogą złożyć swoje życie –troski i radości- przed łaskawym
Obliczem Matki i Królowej i nabrać sił do pracy nad sobą.
Aby rozbudzić w nas ducha i aktywność, a także wzmocnić więź
duchową z kościołem, już od dziesięciu miesięcy odbywają się w naszej
parafii Msze Święte do Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty
miesiąca. Ta poranna, bo o 7. rano Eucharystia połączona jest z modlitwą
różańcową i wzbudzeniem intencji wynagradzającej, abyśmy mogli modlić
się wraz z Matką Najświętszą dla ratowania grzeszników. Po różańcu ma
miejsce piętnastominutowe rozważanie Słowa Bożego.
Nasza parafialna młodzież, a zwłaszcza kandydaci do bierzmowania,
przygotowali się poprzez przeżycie Kursu „Nowe Życie”.
To, co dokonuje się w naszym wnętrzu, chcemy także uzewnętrznić.
W związku z tym zakupiliśmy materiał i wraz z rodzicami oraz dziećmi –
uczniami z klas piątych- w ramach katechezy parafialnej przygotowujemy
proporczyki, które ozdobią teren wokół kościoła. Każde spotkanie z
piątoklasistami poprzedzone jest katechezą o historii Obrazu
Jasnogórskiego, a potem pełne zapału dzieci wycinają proporczyki.
Zamówione zostały także dwa banery informujące o terminie
peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii.
Oby to nawiedzenie Maryi w Jasnogórskim Obrazie sprawiło trwałą i
głęboką odmowę życia religijnego we wszystkich rodzinach wspólnoty
parafialnej, w sercach i sumieniach dzieci, młodzieży i dorosłych.
R. Ś.