Month: sierpień 2020

Dożynki parafialne 2020

Dożynki parafialne 2020

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

Ks. Maciej Andrzejewski 23 sierpnia sprawował o godzinie 11.30 Mszę św. dożynkową, dziękując Bogu za otrzymane dary i plony ziemi, dzięki którym możemy żyć i funkcjonować każdego dnia swojego ziemskiego życia.

O wartości chleba nikogo nie trzeba przekonywać, a współczesny świat rzadko pamięta, że zanim pojawi się na naszym stole, przechodzi drogę, która pełna jest trudu i potu bezimiennych ludzi z miłością i pasją wykonujących swoje codzienne obowiązki. To dzięki nim, ich determinacji i modlitwie możemy każdego dnia dziękować Bogu za dary ziemi, zasiadając do posiłku.
Pamiętajmy jednak przede wszystkim o „chlebie żywym”, bowiem spożywając Ciało i Krew Chrystusa, stajemy się Jego częścią. Dzięki temu nasze myśli, uczucia i działania są przepełnione miłością Jezusa Chrystusa. Chleb powszedni jest ważny, ale „chleb życia” bezcenny. To dzięki Niemu żyć będziemy wiecznie.

Ks. Proboszcz na zakończenie podziękował za obecność wójtowi gminy Dobrcz panu Andrzejowi Berdychowi, przedstawicielom lokalnej społeczności za przygotowane wieńce, kosze dożynkowe i chleb oraz wszystkim obecnym na Eucharystii. Homilię wygłosił ojciec Włodzimierz Osica ze Zgromadzenia Księży Pallotynów spod Warszawy, który nie pierwszy raz gościł w naszej parafii. Zebrane przez niego datki przeznaczone będą na pomoc katolikom na Ukrainie, bowiem ojciec od lat działa na rzecz misji.

R. Śliwa

2020-08-21 Czuwanie modlitewne

Czuwanie modlitewne

Jeśli znalibyśmy wartość jednej Mszy Świętej, to umarlibyśmy ze szczęścia.

św. Jan Maria Vianney

W sierpniowy wieczór 21 sierpnia spotkaliśmy się na czuwaniu modlitewnym z rozważaniem słów świętego Jana Vianneya jako orędownika Eucharystii i modlitwy:

Pamiętajcie, dzieci moje, skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.

         Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają, doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. Nie zasługujemy na dar modlitwy. Ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali.

         Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do nas rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą, jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca.”

Przytuleni do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie uwielbialiśmy Go, dziękowaliśmy Mu i prosiliśmy o umocnienie nas Jego miłością. Ale przede wszystkim byliśmy tu po to, abyśmy zmienili nasz sposób myślenia, mówienia i postępowania. Abyśmy byli coraz lepsi, doskonalsi, podobni do Niego: Prosimy Cię, miłosierny Jezu!

2020 sierpień – Położenie chodnika na cmentarzu

Położenie chodnika na cmentarzu

W minionym tygodniu położyliśmy 40 metrów chodnika na cmentarzu (przy narzędziowni i wzdłuż płotu).

Dziękuję za zaangażowanie i pomoc panom: Sylwestrowi Prusowi, Rafałowi Śliwie, Andrzejowi Rakowi, Waldemarowi Klawonowi, Mariuszowi Piskorskiemu, Rafałowi Kutkowskiemu oraz młodzieży: Jakubowi Baumanowi, Stanisławowi Włodarczykowi, Kacprowi Kutkowskiemu, Kamilowi Śliwie, Piotrowi Pastuszakowi, Juliuszowi Piskorskiemu, Adamowi Włodarczykowi i Szymonowi Janickiemu.

Za ofiarowanie i przywiezienie dwóch wywrotek piasku panu Michałowi Jeziorskiemu, za wykorytowanie i wywiezienie ziemi panu Pawłowi Januszkiewiczowi, za przewiezienie kostki i krawężników panu Wiesławowi Zmudzińskiemu, za prace zagęszczenia podłoża i kostki brukowej panu Adamowi Pastuszakowi, za wycięcie płotu panu Grzegorzowi Knitter.

2020-08-02 Spotkanie z pielgrzymami

Spotkanie z pielgrzymami

Jak co roku na pielgrzymim szlaku znajduje się nasza parafia.

2 sierpnia w niedzielę przybyła do nas na poczęstunek, śniadanie, 29. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę, która wyruszyła z Chojnic. Grupa niewielka, oczywiście z powodu panującej pandemii koronawirusa, ale jak zawsze uśmiechnięci ludzie, radośni, ze śpiewem na ustach zawitali w naszej świątyni około 11.00. Tegoroczne hasło tej pielgrzymki to Eucharystia daje życie.

Życzymy im spokojnej wędrówki po polskich drogach do naszej ukochanej Matki Boskiej Częstochowskiej.