Month: październik 2020

27-10-2020 Zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę

Zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę. Koszt to 1749 zł 99gr.

WODA ŚWIĘCONA. JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI I CO NAM DAJE ?

Nie bez przyczyny jest znana w Kościele od pierwszych wieków. Posiada bowiem bardzo konkretne właściwości. Poznaj jej znaczenie.

Woda święcona jest sakramentale. Sakramentalia to takie przedmioty lub czynności, które (w jakimś stopniu podobnie jak sakramenty) mają na celu wywołanie konkretnych skutków duchowych, cielesnych, czasem uzdrawiających.

Sakramentalia w Kościele to m.in.: medaliki, szkaplerze, poświęcenia przedmiotów, błogosławieństwa, znak krzyża, posypywanie popiołem, egzorcyzmy etc.

Uroczyste poświęcenie wody odbywa się w Kościele w czasie Wigilii Paschalnej. Odśpiewuje się wtedy Litanię do Wszystkich Świętych, a kapłan umieszcza paschał w naczyniu z wodą.

Ale nie tylko wtedy biskup, kapłan lub diakon może poświęcić wodę. Może zrobić to w każdych okolicznościach.

Wykorzystanie wody święconej jest szerokie. Używa się jej w czasie chrztu, błogosławieństwa osób, jedzenia, przedmiotów, także mieszkań. Jest dostępna przy każdym wejściu do kościoła, gdzie po zamoczeniu palców wykonuje się znak krzyża. Poświęconą wodę używa się również w czasie egzorcyzmów.

Pokropienia wiernych można dokonać w czasie każdej Mszy świętej. Obrzęd ten nazywamy aspersją (łac. aspergere – pokropić), która jest uroczystym aktem pokutnym. Nawiązuje do Psalmu 51 (50), gdzie czytamy:

Asperges me hyssopo, et munda bor

lavabis me, et super nivem dealbabor

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps 51, 9)

Obrządek ten zastępuje akt pokutny przewidziany na początku Mszy świętej.

Nie należy wody święconej traktować magicznie. Nie ma żadnego magicznego znaczenia. Przypomina ona o chrzcie, o zanurzeniu się w wodzie, które dało nam wolność od grzechu i podkreśla naszą przynależność do Chrystusa.

Poświęcona woda jest znakiem obecności Boga, chroni poświęcony dom przed złem, jest zewnętrznym znakiem wyznania wiary i odrzuceniem szatana.

Kościół błogosławi różne przedmioty, ale właściwym celem błogosławieństwa jest zawsze człowiek, któremu te przedmioty mają służyć w spotkaniu z Bogiem.

Liczy się wiara w Boga, której poświęcone przedmioty mają pomagać. Takie przedmioty nie są talizmanami czy amuletami, ale znakami miłości Boga, o której musimy nieustannie pamiętać.

Poświęcona woda i jej użycie wiąże się przede wszystkim z wiarą w Boga, który oczyszcza i uświęca wszystko.

Pobłogosławienie wody wyłącza ją z codziennego użytku, jest ona już poświęcona Bogu, używana wyłącznie do spraw „boskich”.

Tekst od: Michał Lewandowski – redaktor DEON.pl, publicysta, teolog. Prowadzi autorskiego bloga „teolog na manowcach”.

25-10-2020 Uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.

25 października czworo aspirantów zostało podczas niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.30 mianowanych na ministrantów młodszych. Złożyli ślubowanie, a starsi ministranci ubrali ich w rewerendy, które wcześniej zostały poświęcone. Odtąd będą mogli w pełni służyć kapłanowi podczas Mszy Świętej, w myśl zasad ministranckich:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 1.  

2020-08-10 Spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia św. Marty

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ MARTY

Św. Marta jest patronką osób posługujących, zajmujących się porządkowaniem, sprzątaniem, a od 8 października 2020r. patronką stowarzyszenia, które zostało założone w naszej parafii.

więcej: http://www.parafiastrzelcegorne.pl/stowarzyszenie-sw-marty/