Month: listopad 2023

Bal Świętych

Podobnie jak w ubiegłym roku, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych przebrane dzieci z rodzicami wzięły udział w Balu Świętych. Uczestników przywitał nie kto inny, jak św. Piotr (w tę postać wcielił się ks. proboszcz Maciej Andrzejewski). Po odmówieniu litanii do Wszystkich przybyłych na bal Świętych oraz modlitwie różańcowej za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych radosny orszak wyruszył przez Strzelce.

Kawiarenka na czas balu zmieniła się w Niebo, do którego wpuszczał św. Piotr. Na strudzonych Świętych czekał poczęstunek. Nie zabrakło dobrej zabawy, tańców i konkursów nawiązujących do życiorysów Świętych oraz wspaniałych nagród.
Radosne i uśmiechnięte twarze dzieci i dorosłych świadczą, że świętość nie może być nudna, a każdy wierzący jest do niej powołany.
M.Burzych