Month: październik 2022

Wotum wdzięczności dla założyciela i budowniczego naszego kościoła

W sobotę 22 października obchodziliśmy 1. rocznicę śmierci śp. Ks. Infułata Stanisława Grunta. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza Święta w Jego intencji, której przewodniczył ks. proboszcz Maciej Andrzejewski. Po Mszy św. Ks. Kan. Roman Buliński pobłogosławił tablicę pamiątkową, ofiarowaną jako wotum wdzięczności śp. Ks. Infułatowi za założenie naszej parafii i wybudowanie kościoła. Gościem specjalnym był brat śp. Ks. Infułata – Teodor Grunt, który przybył do nas z Gdańska.

Tego dnia została pobłogosławiona także kawiarenka, która będzie służyła naszej społeczności.

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA

W piątek 14 października odbyliśmy pielgrzymkę do Częstochowy. Prawie pięćdziesięcioosobowa grupa parafian z księdzem proboszczem Maciejem Andrzejewskim uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 6.00, gdzie powierzyła intencje własne i bliskich Królowej Polski. Wyjazd był też okazją do zwiedzenia sanktuarium i wspólnej modlitwy w czasie odbytej Drogi Krzyżowej. Z Częstochowy udaliśmy się do Sanktuarium św. Anny , gdzie od ponad pięciuset lat jest czczona Babcia Jezusa, św. Anna Samotrzecia. W tamtejszym klasztorze żyją Siostry Dominikanki klauzulowe. Mniszki, które wielbią Boga, wsłuchują się i rozważają Jego słowo, ale też nieustannie zanoszą do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka. Również za naszą parafię siostry będą się modlić , gdyż została złożona taka intencja. W sklepiku przyklasztornym można było nabyć maść wytwarzaną przez siostry zakonne, a także różańce z nasion łzawicy, którą wysiewają, pielęgnują i z wysuszonych ziarenek wykonują je, dzieląc się w ten sposób tym, co najcenniejsze. Kolejnym punktem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowienia Chorych. Przed figurką Matki Bożej wysłuchaliśmy poruszających słów ojca Józefa Kosteckiego. Chętni otrzymali poświęcone winko z Kąpiółki, czyli zanurzenia Cudownej Figurki Matki Bożej Gidelskiej w winie. „Skuteczność” wina nie polega na sposobie jego zastosowania, ale zależy od woli Bożej. Wino jest tylko narzędziem i nic ponad to. Potrzeba współpracy z Matką Bożą i Panem Jezusem, aby wyprosić potrzebne łaski. 19 listopada tego roku o godzinie 15.30 sprawowana będzie na Jasnej Górze Msza Święta w intencji Pielgrzymów ze Strzelec Górnych. W Bazylice Dominikanów w Gidlach odprawiona zostanie Msza Święta z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pielgrzymów z parafii św. Stanisława Kostki ze Strzelec Górnych w czwartek 8 grudnia o godzinie 12.00 w Godzinie Łaski.

SPOTKANIE WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA WE WSPOMNIENIE NMP RÓŻAŃCOWEJ

Październik to miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. W piątek 7 października odbyło się spotkanie ze WSPÓLNOTĄ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, które rozpoczęło się modlitwą różańcową o godzinie 17.15 i Mszą Świętą w intencji wszystkich należących do tej wspólnoty. Zakończyliśmy je poczęstunkiem w kawiarence.

Św. Maksymilian Kolbe pisał: „Wiele odmówionych różańców, to wiele ocalonych dusz” Za pomocą różańca możemy uratować wiele naszych bliźnich. Jakże to wielkie miłosierdzie! Gdy po śmierci staniemy na Sądzie Bożym, Bóg nam pokaże, ile dusz uratowaliśmy przez nasze modlitwy. Wszystkie dusze, które trafiły do nieba, na pewno wyjdą nam z wdzięczności na spotkanie i wstawią się za nami u Boga.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy codziennie przed Mszą Świętą.