Month: sierpień 2023

Zakończenie prac remontowych małej salki

Mała salka przy kotłowni została całkowicie odnowiona. Koszt tego remontu wyniósł 29 207 zł, m.in. wymienione zostały okna oraz drzwi aluminiowe. Ponadto wnęki okienne na zewnątrz zostały zabezpieczone stalowymi kratami. Mała salka służy w pracy duszpasterskiej podczas spotkań w małych grupach z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.

 

Pielgrzymka do Topolna

12 sierpnia odbyliśmy naszą parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie. Wyruszyliśmy spod kościoła o godzinie 8:00, a na miejsce dotarliśmy o godzinie 12:40.

Na pielgrzymim szlaku było wiele śpiewu, modlitwy, ale i rozważań słowa Bożego. Mieliśmy także okazję posłuchać konferencji wygłoszonych przez siostrę Magdalenę oraz pana Mariusza Piskorskiego. Podczas pierwszego postoju gościliśmy w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Włókach, gdzie powitał nas ks. proboszcz Bartosz Wojtaszek. Nie tylko poznaliśmy historię tego maleńkiego kościółka, który jest drewnianym zabytkiem i prawdziwym dziełem sztuki, ale też odpoczęliśmy przed dalszą drogą.

Miłym zaskoczeniem dla Wszystkich był telefon od księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który udzielił nam błogosławieństwa i życzył dalszego owocnego pielgrzymowania. Dzięki technicznym udogodnieniom mogliśmy na żywo uczestniczyć w tej rozmowie.

Pokonaliśmy trasę mierzącą 14 kilometrów. W Sanktuarium zostaliśmy gościnnie przyjęci przez ks. proboszcza Andrzeja Szcześniewskiego. O 13:15 rozpoczęła się Eucharystia, a po niej wspólne biesiadowanie dzięki życzliwości Sióstr prowadzących Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie.

Serdecznie dziękujemy księżom proboszczom za gościnę oraz siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów w pięknym otoczeniu zespołu pałacowo-parkowego w Topolnie.

 

Film z pielgrzymki:

 

Pielgrzymi z Chojnic

W środę 2 sierpnia gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów podążających na Jasną Górę z Chojnic.

Grupa liczyła ponad 100 osób. Po godzinnym odpoczynku i poczęstunku pątnicy wyruszyli w dalszą drogę zabierając ze sobą nasze intencje modlitewne.