Month: czerwiec 2020

11 czerwca 2020 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

11 czerwca 2020r.

JUŻ PRZYSZEDŁ

JEZUS UKOCHANY

BY LECZYĆ

WSZYSTKIE

NASZE RANY

PAN

ZIEMI I

JASNEGO NIEBA

W POSTACI PRZYSZEDŁ

WINA, CHLEBA

Uroczystość Bożego Ciała świętujemy na pamiątkę całkowitego wydania się Jezusa za nas i dla nas najpierw w Wieczerniku a potem na krzyżu w geście miłości. Jezus stał się dla nas pokarmem na wieczność. Pokarmem przyjmowanym podczas Eucharystii we wspólnocie miłości zgromadzonej wokół Jezusa. Wspólnota karmi się Jezusem i może dzielić się tym samym chlebem-Jezusem z innymi.

W tym roku nie było tradycyjnej procesji do czterech ołtarzy. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z pandemii covid 19 ograniczono ją do przejścia wokół kościoła.

Zostałeś z nami w tej

HOSTII BIAŁEJ,

w kruszynie chleba,

tak bardzo małej.

Wszyscy cię dzisiaj za to

wielbimy,

SERCEM I PIEŚNIĄ

CIEBIE CHWALIMY!

Budowa chóru – Podziękowania

Nadszedł czas podziękowań

Zakończyliśmy pewien etap prac budowlanych i remontowych, dlatego chciałbym wyrazić szczere podziękowania wobec wszystkich, którzy poświęcili swój czas i wykonali ogrom prac przy budowie chóru i remoncie kościoła.

Przez siedem tygodni bardzo ciężko pracowali: p. Rafał Śliwa, który oprócz różnych prac założył nowe instalacje: elektryczną i nagłaśniającą, p. Grzegorz Knitter, który konsultował projekt chóru i jego wykonanie, zamawiał szalunki, rusztowania, założył tymczasową poręcz, pan Rafał Kutkowski, który codziennie wraz z p. Rafałem Śliwą do późnych godzin nocnych pracował nad remontem kościoła. 

Farby do pomalowanie kościoła ofiarował pan Krzysztof Wiśniewski.

Codziennie posiłki (nieraz było 10 albo i więcej osób) ofiarowała pani Iwona Baumann, w przygotowywaniu ich pomagały panie Lidia Pastuszak i Agnieszka Ferens. 

Wiele godzin poświęcili i pracowali także inni. Dziękuję panom i paniom: Wojciechowi Knittrowi, Cezaremu Zawadzińskiemu, Adamowi Pastuszakowi, państwu Beacie i Dariuszowi Jendruszewskim (którzy wynajęli firmę i opłacili ją, by pomalowała ścianę przy oknach), Hieronimowi, Wojciechowi, Mateuszowi, Błażejowi, Adamowi i Stanisławowi Włodarczykom, Kamilowi Śliwie, Sebastianowi, Mariuszowi Kraska (pan Sebastian pospawał balustradę), Marcinowi Zielińskiemu, Sylwestrowi Prusowi, Edwardowi Strzeleckiemu, Ryszardowi Lutkowskiemu, Waldemarowi Klawonowi, Pawłowi Lewandowskiemu, Jarosławowi Pawlakowi, Adamowi Muszyńskiemu, Wojciechowi i Magdalenie Piórkowskim, Jarosławowi Lewandowskiemu, Pawłowi Tobolewskiemu, Maciejowi Zmudzińskiemu, Januszowi Zmudzińskiemu (wynajął nam przyczepę), Danucie Szatkowskiej-Rzepce, Marii Krasce i Joannie King.

W sprzątaniu kościoła pomagały: Iwona i Jakub Baumann (pani Iwona wynajęła i opłaciła maszynę do sprzątania), Agnieszka i Zofia Ferens, Lidia Pastuszak, Beata i Anna Włodarczyk, Renata i Katarzyna Śliwa, Agnieszka Piskorska, Karolina Trzebiatowska, Jadwiga Kantorska, Arleta i Krystyna Burdzy, Aleksandra, Szymon i Piotr Bryzgalscy, Marta Lewandowska, Arleta Twardowska, Lucyna i Ryszard Finorowie, Paulina Sikora, Dariusz Lorenc. 

Dziękuję pani Renacie Śliwie za redagowanie cotygodniowych tekstów z postępu prac.

Dziękuję także wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym wykonaliśmy tak wiele. Mamy piękny chór, odnowione ściany, nowe instalacje. Bez wsparcia finansowego ze strony parafian nie byłoby to możliwe.

Budowa chóru – Ostatni tydzień prac

Ostatni tydzień prac w naszym kościele

W minionym, siódmym, tygodniu remontu i budowy chóru wykonano następujące prace:

– ukończono zabudowę chóru, którą wygipsowano, przeszlifowano i pomalowano,

– ściany na chórze zostały wykończone i pomalowane,

-wszystkie ściany w kościele pokryto farba podkładową a następnie właściwą, wykończeniową,

– zamontowano nagrzewnicę, gniazda elektryczne,

-odbył się montaż kinkietów,

– pomalowana została zakrystia,

-cały kościół został posprzątany.

2020-05-30 Adoracja w Wigilę Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Duch Święty wieje kędy chce….

I „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego -Panem jest Jezus-” 

(1 KOR 12)

W sobotni wieczór Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego trwaliśmy na modlitewnym czuwaniu w naszym Wieczerniku – kaplicy pod kościołem (oczywiście ze względu na remont)- uwielbiając Boga modlitwa i pieśniami.

Rozpoczęliśmy nabożeństwem majowym, a zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Wpatrując się w oblicze Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czuliśmy Jego rzeczywistą obecność. Spojrzenie Jezusa przenikało nas i przemieniało powoli nasze serca, uwalniając je od wszelkiego lęku.

Pragnąc uczcić Ducha Świętego odmówiliśmy wspólnie koronkę i litanię do Ducha Świętego z ufnością, że Duch Święty przychodzi do nas z bogactwem swoich darów i łask. Zawierzyliśmy również naszą ojczyznę, parafię, rodziny w Akcie poświęcenia się Duchowi Świętemu. A odmawiając różaniec – część chwalebną – wyraziliśmy nasze podziękowanie Maryi za trwanie z nami na czuwaniu w strzeleckim Wieczerniku.

Duchu Święty,

Miłości Prawdziwa,

Prowadź nas swoją miłością.

Mądrość Twoja

Niech nas posyła tam,

Gdzie Twej miłości brak.

Uczyń nas świadkami

Twego pokoju.

Pozwól Tobie zaufać.

Obdarz nas mocą

I poślij tam, gdzie chcesz.

Budowa Chóru – ciąg dalszy prac – Tydzień szósty

Kontynuacja prac remontowych i budowlanych

W minionym, szóstym już, tygodniu budowy chóru i remontu kościoła wykonano następujące prace:

– pomalowana został farbą podkładową ściana w prezbiterium oraz zabudowa sufitu,

– zabudowano balustradę chóru,

– sufit i ściany pod chórem oraz na chórze zagruntowano, a następnie pokryto gipsem,

– prawa ściana kościoła została wygipsowana, przeszlifowana i pomalowana farba podkładową,

– zeskrobano starą farbę ze ściany przy schodach na chór oraz we wnęce witrażu w prezbiterium.