Month: wrzesień 2023

Święty Stanisławie, módl się za nami!

18 września obchodziliśmy uroczystość odpustową,  Święto naszego patrona Świętego Stanisława Kostki, której przewodniczył ksiądz kanonik Andrzej Regent.  Serdecznie dziękujemy za wygłoszone przez ks. kanonika kazanie, które było dla nas wszystkich okazją do  refleksji o patronie naszej parafii – niezwykłym młodym człowieku – Świętym Stanisławie Kostce.

 

Sakrament Bierzmowania

W minioną niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 13.00 ksiądz infułat Mirosław Gogolik udzielił młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania, do którego przystąpiło 36 osób.

Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka, udzielając mu siedmiorakich darów, mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad.

Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

 

Gra terenowa „Śladami św. Stanisława Kostki”

W ubiegłą niedzielę odbyła się gra terenowa „Śladami św. Stanisława Kostki”. Wzięło w niej udział 19 rodzin. Trasa prowadziła ulicami Strzelec Górnych przez 10 punktów rozmieszczonych na terenie parafii, szkoły i świetlicy wiejskiej. Wszystkie przygotowane zadania nawiązywały do postaci świętego. Uczestnicy musieli dotrzeć do wskazanych na mapie punktów, na których czekali m.in. Anioł, Jezuita, św. Barbara oraz brat św. Stanisława z torem przeszkód. Każdy kto przeszedł trasę, otrzymał pamiątkowy dyplom i drobne upominki. Zabawę zakończyliśmy wspólną biesiadą z pyszną grochówką i ciastami. Czas spędzony na odkrywaniu życiorysu świętego Stanisława Kostki, patrona naszej parafii, był świetną okazją do integracji i wspólnej zabawy.

Szczególne podziękowania kierujemy do pani Magdaleny Burzych (pomysłodawczyni gry), Lidii Pastuszak, Joanny King, Małgorzaty Šrajer, Moniki Śladewskiej, Magdaleny Wilcz, państwa Eweliny i Piotra Biniakowskich, pana Michała Królikowskiego, 5-tej Bydgoskiej Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz członków Caritas.

Pyszną grochówkę przygotowali państwo Grażyna i Mirosław Januszewscy oraz p. Danuta Raniszewska.

Wypieki przygotowali: Ewelina Biniakowska, Jakub Borowski, Magdalena Burzych, Anna Królikowska i Monika Śladewska. Wszystkim, którzy wzięli udział oraz wspierali organizację gry serdecznie dziękujemy.

 

M.Burzych

 

NOWE RYNNY

Zakończyliśmy  prace  związane z wymianą  rynien, które  były prowadzone w trzech etapach.  Najpierw wymieniliśmy rynny nad kaplicą i plebanią od frontu,  następnie na plebanii od strony garażu  i ostatni etap to wymiana na kościele od strony parkingu.

Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Dąbrowskiemu i jego synowi Klaudiuszowi za poświęcony czas i profesjonalne wykonanie prac dekarskich. Całkowity kosz materiałów wyniósł 11.120 zł.