Month: Listopad 2020

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

 Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

Odnowienie Stacji Drogi Krzyżowej

Stacje Drogi Krzyżowej

 

Na bocznej ścianie naszej świątyni zawieszone zostały odrestaurowane stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez Edmunda Kapłońskiego ze Żnina – stolarza z zawodu i znanego artystę z powołania, specjalizującego się w intarsji w drewnie. Zawisły one pierwszy raz w 1985r. w powoli wyposażanym kościele, a zostały zdjęte przed budową chóru i remontem wiosną tego roku.

Stacje zostały odnowione, tzn. usunięto ramy i warstwy lakieru oraz zabezpieczono metodą olejowania. Krawędzie pokryto fornirem dębowym. W ten sposób odsłonięto piękno każdej stacji, detale dotąd mało widoczne. Te niezwykłe obrazy to powierzchnia wykładana różnymi gatunkami drewna, tzw. drewno w drewnie. Pan Edmund Kapłoński był prekursorem intarsji, a jego dzieła znane są w Europie. Jedno z nich trafiło także do rąk Jana Pawła II.

Obecnie stacje zawieszone zostały na płytach dębowych olejowanych, otoczone obramowaniem ze srebra, które nałożył metodą płatkowania artysta plastyk pan Piotr Badziąg.

Do zapłacenia mamy 7.260 zł. To koszt zakupu drewna, wykonania płyt, odnowienia stacji Drogi Krzyżowej oraz srebrzenia.

Dziękuję panom: Grzegorzowi Knitter, Rafałowi i Kamilowi Śliwie, Rafałowi Kutkowskiemu oraz pani Lidii Pastuszak za prace związane z montażem płyt.

30-10-2020 Październikowe czuwanie modlitewne

PAŹDZIERNIKOWE CZUWANIE MODLITEWNE

W tym miesiącu adorację Najświętszego Sakramentu przeżyliśmy wspólnie ze św. Faustyną i Bożym Miłosierdziem.

Święta Siostra Faustyna w Najświętszym Sakramencie dostrzegała źródło mocy wśród znoju i szarzyzny życia codziennego, tarczę i obronę od pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła, pokrzepienie wśród niepowodzeń i zwątpienia (Dz. 356). Miłość Jezusa Eucharystycznego była dla niej niepodważalnym motywem ufności w każdej okoliczności życia, w chwilach bliskich rozpaczy, odrzucenia przez ludzi, nieskutecznych wysiłków i życiowych porażek (Dz. 356). Z tabernakulum czerpała siłę, odwagę i światło, tu szukała ukojenia w chwilach udręki (Dz. 1037).

Poprzez modlitwę i śpiew oddaliśmy się Panu Najwyższemu także w akcie do Bożego Miłosierdzia:

O Najmiłosierniejszy Jezu,

Twoja dobroć jest nieskończona,

a skarby łask nieprzebrane.

Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,

które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.

Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,

ażeby w ten sposób móc żyć

i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie

poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,

tak wobec duszy, jak i ciała,

zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,

niosąc pociechę potrzebującym pomocy,

chorym i strapionym.

Strzeż mnie więc, o Jezu,

jako własności swojej i chwały swojej.

Amen

Chwała Panu!

28-10-2020 Rozstrzygnięcie Konkursu na własnoręcznie wykonany Różaniec

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

W minioną środę 28 października rozstrzygnięty został konkurs na własnoręcznie wykonany różaniec, którego inicjatorką była pani katechetka ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

Prace były wyjątkowe i piękne, a wykonane przez dzieci i młodzież ze Strzelec oraz Borówna. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomikami i upominkami.