Historia parafii

Historia parafii

Nieocenioną pozycją w poznawaniu historii parafii jest praca ks. Stanisława Grunta „Między Wyszogrodem a Strzelcami Górnymi”. Historycznie, ziemie na których dzisiaj znajduje się parafia, związane były z nieistniejącą już kasztelanią w Wyszogrodzie a po jej upadku z parafią w Fordonie. Przez długi czas wsie dzisiejszej parafii wchodziły w skład parafii p.w. św. Mikołaja aby ostatecznie decyzją biskupa chełmińskiego zostać włączonymi do nowej parafii.

Kalendarium

19.IV 1981 Wydanie zgody na budowę domu katechetycznego w Strzelcach Górnych

3 IX 1984 Odprawiono pierwszą mszę św w salce pod nawą kościoła

18.IX 1984 Kościół został poświęcony przez biskupa Mariana Przykuckiego

18 IX 1986 Dekretem Biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego, została utworzona samodzielna parafia p.w. św. Stanisława Kostki. Pierwszym proboszczem parafii został ks. prałat Stanisław Grunt

1 XII 1986 Na proboszcza parafii został powołany ks. Stanisław Skonieczka który pełnił tą funkcję do 1998

15 XII 1998 Biskup pelpliński Jan Szlaga powołuje na proboszcza parafii ks. Tomasza Lewandowskiego, który pełni tą funkcje do 2004

21 II 2004 Ks. Biskup powołuje na proboszcze ks. Jana Lewandowskiego który pełnił tą funkcje do 26 czerwca 2016.

27 VI 2016 Ks. Biskup Jan Tyrawa powołał na proboszcza ks. Macieja Andrzejewskiego

źródło: Między Wyszogrodem a Strzelcami Górnymi ks. Stanisław Grunt