Month: styczeń 2017

Życzenia Noworoczne na 2017

Ż y c z e n i a

W Nowym Roku Pańskim 2017
z całego serca życzę Wszystkim Parafianom,
Dobroczyńcom, Waszym Krewnym i Znajomym,
Tym, z którymi spędzacie te radosne chwile Nowego Roku  –
– przede wszystkim wielkiej ufności, nadziei i pokoju.

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z wami w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do was wychodzi, by wam błogosławić.

Życzę Wam też spełnienia nadziei, a zwłaszcza tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość.

I po trzecie życzę wam pokoju. Jednak aby pokój panował na świecie, najpierw musi zapanować w ludzkich sercach. Dlatego niech Chrystus napełni też wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.

Niech Was Pan błogosławi i strzeże,
niech Was hojnie obdarzy swą łaską.
Szczęść Boże!

Z noworocznym pozdrowieniem

ks. Maciej Andrzejewski – proboszcz