Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Święto Chrystusa Króla Wszechświata

„(…)abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.” (Łk 22,30)

„Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.” (Ap 3.21)

Chrześcijanin już teraz, w czasie życia ziemskiego ma tak upodobnić się do Chrystusa, że w czasie Sądu Ostatecznego razem z Nim ma zasiąść na tronie, aby sądzić.

Naszym miejscem nie jest prawa ani też lewa strona.

Nasze miejsce jest przy Chrystusie.

 

Posted on: 27 listopada 2017admin