7 czerwca – Zakończenie oktawy Bożego Ciała w Jarużynie Kolonii

7 czerwca – Zakończenie oktawy Bożego Ciała w Jarużynie Kolonii

Zakończenie oktawy Bożego Ciała w Jarużynie Kolonii

W miniony czwartek 7 czerwca po uroczystości Bożego Ciała zakończyły
się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu, czyli oktawa. W
tym roku Msza św. polowa odbyła się w Jarużynie Kolonii, gdzie mieszkańcy
tej miejscowości przygotowali tradycyjne cztery ołtarze. O oprawę muzyczną
zadbał pan organista. Po Eucharystii ksiądz proboszcz pobłogosławił
przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół
leczniczych. Zebrani wraz z kapłanem prosili Boga, aby swą wszechmocną
opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz
pozwolił im wydać obfite owoce i plony.
Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze
bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przyniesione
wianki są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie z Chrystusem
Eucharystycznym. Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym czasem łaski.

Posted on: 10 czerwca 2018admin