Prace wykonane w tym roku na cmentarzu

Prace wykonane w tym roku na cmentarzu

Prace wykonane w tym roku na cmentarzu

W tym roku nasz cmentarz parafialny bardzo się zmienił, można powiedzieć, że wypiękniał, gdyż zmiany są znaczne i widoczne już po wejściu na jego teren:

Oto zestawienie wykonanych prac:

– usunięte zostały i wyfrezowane korzenie pozostałe po wycięciu drzew,

– rozwieziona została ziemia, a cały teren wyrównany, także wzdłuż chodnika, by nie było różnic poziomu,

– posiano trawę przy grobach urnowych oraz na pozostałej powierzchni cmentarza,

– położono chodnik przy wiacie z narzędziami oraz dojście do śmietnika a także plac pod śmietnik,

-wokół przestrzeni przy narzędziowni posadzono tuje, a plac pod śmietnik obsadzony został ligustrami,

– przeniesiono hydrant w centrum cmentarza w pobliżu krzyża,

– odnowiono płot i bramę w części frontowej poprzez odmalowanie farbą.

Ponadto przeprowadzona została inwentaryzacja wszystkich grobów na cmentarzu, a w konsekwencji założona strona cmentarza na portalu cmentarnik.net. Tym samym każdy może, korzystając z wyszukiwarki na stronie naszej parafii, znaleźć grób zmarłego, a nawet zobaczyć jego zdjęcie. Strona jest bardzo przejrzysta i elegancka.

Opracowany regulamin cmentarza zamieszczony jest na stronie internetowej oraz w formie baneru przy wejściu na cmentarz. Jest tam także wizualizacja fotograficzna położenia grobów w danych sektorach.

R. Ś.

Posted on: 2 listopada 2019admin