Nominacje naszych ministrantów w bydgoskiej Katedrze

Nominacje naszych ministrantów w bydgoskiej Katedrze

Nominacje naszych ministrantów w bydgoskiej Katedrze

 

W święto Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada odbyła się uroczystość nominacji ceremoniarzy liturgicznych i błogosławieństwo lektorów przez księdza biskupa Jana Tyrawę w katedrze.

Obchody Dnia Lektora rozpoczęły się od spotkania w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej. Błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora otrzymało 65 osób, w tym dwóch ministrantów z naszej parafii Marcin i Piotr Pastuszakowie. Natomiast ceremoniarzami ustanowiono 41 osób, wśród których byli również nasi przedstawiciele służby liturgicznej: Kamil Śliwa i Stanisław Włodarczyk. Wszyscy kandydaci uczestniczyli w specjalnych kursach – lektorzy w ramach swoich dekanatów, a ceremoniarze – w seminarium, kończąc swoją formację egzaminem. Kamil ze Stasiem (zachęceni przez księdza proboszcza Macieja Andrzejewskiego) uczestniczyli w kursie od października 2018r. i przez rok przygotowywali się do dzisiejszej nominacji. Na znak przyjętej funkcji otrzymali krzyże, które odtąd będą nosić na albie a także specjalne legitymacje ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bydgoskiej.

Podjęte przez Marcina, Piotra, Stasia i Kamila wyzwanie to kolejny etap w ich duchowym rozwoju. I tego im życzymy, odwagi w podejmowaniu następnych kroków i wzrastania w objęciach Bożej miłości. A Duch Święty niech działa w ich sercach i umysłach!

R. Ś.

Posted on: 25 listopada 2019admin