Konkurs na wieniec adwentowy rozstrzygnięty!

Konkurs na wieniec adwentowy rozstrzygnięty!

Radujcie się, Pan Jezus jest blisko!

Jest grudzień i właśnie zaczęliśmy nowy rok w kościele, ponieważ Adwentem rozpoczynamy kolejny, tak zwany rok liturgiczny. Tym razem zaczął się 1 grudnia i niecierpliwie odliczamy czas do Bożego Narodzenia, bowiem czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię.

Ogłoszony z tej okazji Konkurs na wieniec adwentowy został w I niedzielę Adwentu rozstrzygnięty. Wzięło w nim udział 22 dzieci, które wykonywały wieńce indywidualnie i grupowo.

W kategorii prace indywidualne I miejsce zajęła Zuzanna Pastuszak, II Laura Zientara a III Bartek Bąkowski.

Pracę grupową najlepiej przygotowały Róża i Łucja Miller, II miejsce przypadło Zuzannie Haraszkiewicz i Marii Hryszkiewicz, a III Zofii Hryszkiewicz i Wiktorowi Haraszkiewiczowi.

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, których sponsorem był pan M. Abramczyk.

Dzieci zabrały swoje wieńce do domu, by zapalać świece, co jest symbolem kolejnych niedziel Adwentu. Każda świeca ma inne znaczenie. Pierwsza – zapalana w pierwszą niedzielę – przypomina o przebaczeniu Adamowi i Ewie ich grzechu nieposłuszeństwa. Druga – zapalana tydzień później (razem z pierwszą) – to symbol wiary narodu wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej. Trzecia świeca przypomina o radości króla Dawida z przymierza z Bogiem. Czwarta to symbol proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i Jego królestwa pokoju. Zielony kolor wieńca, światło świec i krąg to symbole Kościoła, który z nadzieją i radością czeka przyjścia Pana.

W Adwencie Kościół przypomina nam, że chociaż Chrystus już przyszedł na świat, wciąż na nowo przychodzi do naszych serc.

Ksiądz proboszcz zachęca do dobrego przygotowania się na ten czas i uczestnictwo w RORATACH, które w naszej parafii odbywać się będą w poniedziałki i piątki.

R. Ś.

Posted on: 3 grudnia 2019admin