Wielki Czwartek 09-04-2020

Wielki Czwartek 09-04-2020

WIELKI CZWARTEK

2020

W tym dniu dziękujemy Panu Bogu za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. O godzinie 18.00 odbyła się Msza Wieczerzy Pańskiej celebrowana przez księdza proboszcza Macieja Andrzejewskiego. Podziękowanie za Jego posługę złożyły obecne podczas mszy osoby.

I my wszyscy, którzy nie mogliśmy być w kościele, ale trwaliśmy na modlitwie w domach, przed telewizorami, oglądając transmisję Mszy Wieczerzy Pańskiej, życzymy naszemu kapłanowi, ale i wszystkim innym, świętości, o której mówił Jan Paweł II, wierności i odwagi w kroczeniu za tym, który Was pierwszy umiłował i wybrał do swojej służby. Niech dobry Bóg obdarza Ciebie, księże proboszczu swoim błogosławieństwem a Matka Boża otoczy swoją opieką.

„Każde powołanie niesie ze sobą także wezwanie do świętości. Kapłan obcujący nieustannie ze świętością Boga wezwany jest, aby stać się świętym. Również jego posługa skłania go do wyboru życia inspirowanego ewangelicznym radykalizmem. Tym tłumaczy się konieczność ducha rad ewangelicznych w jego życiu: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tej perspektywie rozumie się także szczególne racje życia w celibacie. Wynika stąd przede wszystkim wielka potrzeba modlitwy w życiu kapłana. Modlitwa płynie ze świętości Boga i zarazem jest odpowiedzią na tę świętość. Napisałem kiedyś: «Modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się poprzez modlitwę». Tak, kapłan winien być przede wszystkim człowiekiem modlitwy, przekonanym, że czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym, ponieważ wspomaga nie tylko jego samego, ale i pracę apostolską. Chrystus potrzebuje kapłanów świętych!”
Św. Jan Paweł II

 

 

 

Posted on: 10 kwietnia 2020admin