2020-05-30 Adoracja w Wigilę Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

2020-05-30 Adoracja w Wigilę Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Duch Święty wieje kędy chce….

I „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego -Panem jest Jezus-” 

(1 KOR 12)

W sobotni wieczór Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego trwaliśmy na modlitewnym czuwaniu w naszym Wieczerniku – kaplicy pod kościołem (oczywiście ze względu na remont)- uwielbiając Boga modlitwa i pieśniami.

Rozpoczęliśmy nabożeństwem majowym, a zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Wpatrując się w oblicze Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czuliśmy Jego rzeczywistą obecność. Spojrzenie Jezusa przenikało nas i przemieniało powoli nasze serca, uwalniając je od wszelkiego lęku.

Pragnąc uczcić Ducha Świętego odmówiliśmy wspólnie koronkę i litanię do Ducha Świętego z ufnością, że Duch Święty przychodzi do nas z bogactwem swoich darów i łask. Zawierzyliśmy również naszą ojczyznę, parafię, rodziny w Akcie poświęcenia się Duchowi Świętemu. A odmawiając różaniec – część chwalebną – wyraziliśmy nasze podziękowanie Maryi za trwanie z nami na czuwaniu w strzeleckim Wieczerniku.

Duchu Święty,

Miłości Prawdziwa,

Prowadź nas swoją miłością.

Mądrość Twoja

Niech nas posyła tam,

Gdzie Twej miłości brak.

Uczyń nas świadkami

Twego pokoju.

Pozwól Tobie zaufać.

Obdarz nas mocą

I poślij tam, gdzie chcesz.

Posted on: 1 czerwca 2020admin