Budowa chóru – Podziękowania

Budowa chóru – Podziękowania

Nadszedł czas podziękowań

Zakończyliśmy pewien etap prac budowlanych i remontowych, dlatego chciałbym wyrazić szczere podziękowania wobec wszystkich, którzy poświęcili swój czas i wykonali ogrom prac przy budowie chóru i remoncie kościoła.

Przez siedem tygodni bardzo ciężko pracowali: p. Rafał Śliwa, który oprócz różnych prac założył nowe instalacje: elektryczną i nagłaśniającą, p. Grzegorz Knitter, który konsultował projekt chóru i jego wykonanie, zamawiał szalunki, rusztowania, założył tymczasową poręcz, pan Rafał Kutkowski, który codziennie wraz z p. Rafałem Śliwą do późnych godzin nocnych pracował nad remontem kościoła. 

Farby do pomalowanie kościoła ofiarował pan Krzysztof Wiśniewski.

Codziennie posiłki (nieraz było 10 albo i więcej osób) ofiarowała pani Iwona Baumann, w przygotowywaniu ich pomagały panie Lidia Pastuszak i Agnieszka Ferens. 

Wiele godzin poświęcili i pracowali także inni. Dziękuję panom i paniom: Wojciechowi Knittrowi, Cezaremu Zawadzińskiemu, Adamowi Pastuszakowi, państwu Beacie i Dariuszowi Jendruszewskim (którzy wynajęli firmę i opłacili ją, by pomalowała ścianę przy oknach), Hieronimowi, Wojciechowi, Mateuszowi, Błażejowi, Adamowi i Stanisławowi Włodarczykom, Kamilowi Śliwie, Sebastianowi, Mariuszowi Kraska (pan Sebastian pospawał balustradę), Marcinowi Zielińskiemu, Sylwestrowi Prusowi, Edwardowi Strzeleckiemu, Ryszardowi Lutkowskiemu, Waldemarowi Klawonowi, Pawłowi Lewandowskiemu, Jarosławowi Pawlakowi, Adamowi Muszyńskiemu, Wojciechowi i Magdalenie Piórkowskim, Jarosławowi Lewandowskiemu, Pawłowi Tobolewskiemu, Maciejowi Zmudzińskiemu, Januszowi Zmudzińskiemu (wynajął nam przyczepę), Danucie Szatkowskiej-Rzepce, Marii Krasce i Joannie King.

W sprzątaniu kościoła pomagały: Iwona i Jakub Baumann (pani Iwona wynajęła i opłaciła maszynę do sprzątania), Agnieszka i Zofia Ferens, Lidia Pastuszak, Beata i Anna Włodarczyk, Renata i Katarzyna Śliwa, Agnieszka Piskorska, Karolina Trzebiatowska, Jadwiga Kantorska, Arleta i Krystyna Burdzy, Aleksandra, Szymon i Piotr Bryzgalscy, Marta Lewandowska, Arleta Twardowska, Lucyna i Ryszard Finorowie, Paulina Sikora, Dariusz Lorenc. 

Dziękuję pani Renacie Śliwie za redagowanie cotygodniowych tekstów z postępu prac.

Dziękuję także wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym wykonaliśmy tak wiele. Mamy piękny chór, odnowione ściany, nowe instalacje. Bez wsparcia finansowego ze strony parafian nie byłoby to możliwe.

Posted on: 15 czerwca 2020admin