Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej

Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej

Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta jest doniosłą chwilą na drodze duchowego rozwoju dziecka. Syn Boży, Jezus Chrystus przychodzi do czystych, dziecięcych serc, podarowując im szansę na nowe, lepsze życie. Karmi nas swoją miłością i daje nam w ten sposób siłę, byśmy i my umieli kochać. Dzięki temu nasza radość już tu, na ziemi, będzie wielka.

Prawdziwy duchowy wymiar Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej wiąże się z wielką odpowiedzialnością, bowiem od tego momentu każdy z nas staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie swoje uczynki. Na drodze do komunii stoi konfesjonał, przy którym człowiek musi szczerze wyznać wszystkie swoje grzechy. Bowiem dopiero „oczyszczenie” daje możliwość pełnego obcowania z Bogiem.

W tym roku dzieci z naszej parafii przyjęły Pana Jezusa do swego serca w czterech grupach, w kolejne niedziele od 14 czerwca do 5 lipca, a uroczystościom przewodniczył ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski. Niech to wielkie wydarzenie wyryje niezatarte piętno w ich życiu, aby zawsze kochały Jezusa, jak najczęściej gościły Go w swoim sercu i były wierne Jego nauce.

Wszystkim dzieciom życzymy, by na zawsze zaprzyjaźniły się z Jezusem!

Posted on: 9 lipca 2020admin