2020-08-21 Czuwanie modlitewne

2020-08-21 Czuwanie modlitewne

Czuwanie modlitewne

Jeśli znalibyśmy wartość jednej Mszy Świętej, to umarlibyśmy ze szczęścia.

św. Jan Maria Vianney

W sierpniowy wieczór 21 sierpnia spotkaliśmy się na czuwaniu modlitewnym z rozważaniem słów świętego Jana Vianneya jako orędownika Eucharystii i modlitwy:

Pamiętajcie, dzieci moje, skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli.

         Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają, doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. Nie zasługujemy na dar modlitwy. Ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali.

         Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do nas rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą, jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca.”

Przytuleni do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie uwielbialiśmy Go, dziękowaliśmy Mu i prosiliśmy o umocnienie nas Jego miłością. Ale przede wszystkim byliśmy tu po to, abyśmy zmienili nasz sposób myślenia, mówienia i postępowania. Abyśmy byli coraz lepsi, doskonalsi, podobni do Niego: Prosimy Cię, miłosierny Jezu!

Posted on: 22 sierpnia 2020admin

One thought on “2020-08-21 Czuwanie modlitewne

Comments are closed.