25-10-2020 Uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów

25-10-2020 Uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.

25 października czworo aspirantów zostało podczas niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.30 mianowanych na ministrantów młodszych. Złożyli ślubowanie, a starsi ministranci ubrali ich w rewerendy, które wcześniej zostały poświęcone. Odtąd będą mogli w pełni służyć kapłanowi podczas Mszy Świętej, w myśl zasad ministranckich:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 1.  
Posted on: 26 października 2020admin