Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Czwarte comiesięczne czuwanie modlitewne odbyło się w piątkowy wieczór 27 listopada. Polecaliśmy Panu Bogu naszych bliskich zmarłych, a także wzywaliśmy wstawiennictwa świętych. 

Modlitewne trwanie przed Najświętszym Sakramentem to zadośćuczynienie za zmarłych, którzy poddani oczyszczeniu, właśnie dlatego cierpią, że nie mogą jeszcze oglądać Bożego Oblicza w niebie.

Adoracja nas samych pobudza do pokornego stawania przed Panem, aby w promieniach Jego łaski oczyścić swoje serca i napełnić je Jego miłością. Tak więc, adorując, wzrastamy duchowo i mamy wówczas większe możliwości w obdarowywaniu tych, którzy już nie są w stanie niczego zmienić i bardzo dotkliwie odczuwają tę niemożność, licząc na otwarcie naszych miłosiernych serc. Aby dzielić się tą miłością ze zmarłymi, aby pochylać się z miłosierdziem nad ich cierpieniem, potrzebujemy Bożych darów. Czytamy o tym w Dzienniczku św. Faustyny. Jezus zwraca się do niej z wezwaniem: „Wstępuj często do czyśćca, bo tam Cię potrzebują”. Na co Święta odpowiada: „Rozumiem, o Jezu mój, znaczenie tych słów, które mówisz do mnie, ale pozwól mi wpierw wstąpić do skarbca miłosierdzia Twego”.

Ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski zakończył wieczorne czuwanie błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W ten chłodny listopadowy wieczór uczestniczący w czuwaniu wrócili do domów z nadzieją w sercac

h, że ich modlitwa przyczyniła się do skrócenia cierpień zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Panie Jezu Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Matki Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynienie moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą cię chwalić i błogosławić na wieki. Amen.

Posted on: 8 grudnia 2020admin