17-02-2021 Rekolekcje Wielkopostne

17-02-2021 Rekolekcje Wielkopostne

Któryś za nas cierpiał zawsze oznacza Któryś cierpiał za mnie

W Środę Popielcową 17 lutego rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, który jest wstępem do Świąt Wielkanocnych – Zmartwychwstania. Ma zatem prowadzić człowieka do wolności. Osobistej, jedynej, indywidualnej, intymnej wręcz, skoro połączonej z nieustanną walką z samym sobą.

W naszej parafii rozpoczęliśmy ten czas rekolekcjami wielkopostnymi, które głosił ojciec Włodzimierz Osica. W kolejnych naukach przypomniał o drodze, którą winniśmy odbyć w okresie Wielkiego Postu. Drodze przez nawrócenie, modlitwę, sakrament pokuty, Eucharystię, miłość Boga i bliźniego, która będzie czasem powrotu do domu Ojca.

Cena miłości jest różna.
Czy wiesz, jaką cenę zapłacono dla Ciebie?
Chodzimy w tłumie/…/ my niewolnicy grzechu.
Kto nas wykupi?

Cena jest wysoka, przerażająca.
Dwie skrzyżowane belki.
Trzeba na nie wejść, dać się przybić i skonać.

Kogo mógłbyś znaleźć, kto by tak wysoko zaszedł za ciebie,
i potem powrócił, odszukał wśród tłumu i zawołał:
Chodź, jesteś wolny.

Tylko Jeden nie zawahał się
i poszedł.
A wszystko dlatego, że Cię umiłował.
A wszystko dlatego,
abyś wszedł w snop światła.

Może nareszcie On stanie się
tym dla Ciebie
kim ty jesteś dla Niego – miłością.

On nie dał ci okruchu ze swoich dni. Dał się cały.
On się nie narzuca.
On Ciebie pyta, ale z jakim
wyczekiwaniem w oczach:
„Czy miłujesz mnie?”

Jeśli pada twoje ”Ty wiesz”,
pozostaje ci jedna droga,
nawrócić się naprawdę i dać Mu siebie wzajemnie.

Posted on: 22 lutego 2021admin