NOWY KONFESJONAŁ

NOWY KONFESJONAŁ

Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym jest wewnętrzne wyzwolenie i prawdziwa radość, nie zapominajcie o sakramencie pojednania. W nim kryje się tajemnica ciągłej młodości duchowej.

św. Jan Paweł II

 

Sakrament pokuty i pojednania jest darem Boga, który pierwszy nas umiłował. W czasie wyznania grzechów człowiek doświadcza nie tylko duchowej ulgi, ale przede wszystkim bliskości miłosiernego Boga. Dlatego miejsce przeżywania tego sakramentu powinno sprzyjać temu doświadczeniu.

W minionym tygodniu w naszym kościele został zamontowany nowy konfesjonał wykonany z drewna dębowego. Jest on zamykany i wygłuszony, posiada oddzielne pomieszczenie dla spowiednika i penitenta. Penitent może podczas spowiedzi uklęknąć lub usiąść. Po wystawieniu klęcznika może nawet służyć osobie niepełnosprawnej. Do konfesjonału spowiadający się wchodzi z lewej strony (od ściany), a włączone światło sygnalizuje, czy w danym momencie ktoś znajduje się wewnątrz konfesjonału. Wyposażony jest także w odpowiednią wentylację. To wszystko daje komfort spowiedzi, zwłaszcza osobom starszym i chorym, ponieważ można w nim usiąść oraz mówić głośniej.

Koszt konfesjonału to 16.954 zł.

 

Posted on: 2 maja 2021Renata Śliwa