Rocznica przyjęcia I Komunii Świętej przez dzieci z klasy IV – 5 czerwca