Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa, modlitwa, procesja i Boże błogosławieństwo dla Świata, Ojczyzny, Kościoła i naszej parafii.