Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

W minioną niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 13.00 ksiądz infułat Mirosław Gogolik udzielił młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania, do którego przystąpiło 13 osób.

„Niechaj Bóg nadziei napełni was przez wiarę wszelką radością i pokojem, abyście byli bogaci w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (List św. Pawła do Rzymian 15:13)

Posted on: 20 czerwca 2024Renata Śliwa