Author: admin

Triduum Paschalne 2021

Triduum Paschalne

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami obecnie w naszym kościele parafialnym może przebywać 16 osób, a w salce pod kościołem 5 osób.

W czasie Triduum Paschalnego i w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego będzie możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej na parkingu przy kościele, w samochodach lub stojąc na terenie wokół kościoła z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, tzn. odstęp minimum 1,5 metra i maseczka na twarzy.
Na tarasie ustawiony będzie telebim z emitowaną na żywo Eucharystią. Komunia Święta udzielana będzie także na zewnątrz.

Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św. oraz od poniedziałku do piątku od godz. 20.00 do 21.00.

W Wielką Sobotę tradycyjne święcenie pokarmów odbędzie się wokół
kościoła, co godzinę od 11.00, tzn. o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

Pan Jezus czeka na Ciebie!

 

17-02-2021 Rekolekcje Wielkopostne

Któryś za nas cierpiał zawsze oznacza Któryś cierpiał za mnie

W Środę Popielcową 17 lutego rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, który jest wstępem do Świąt Wielkanocnych – Zmartwychwstania. Ma zatem prowadzić człowieka do wolności. Osobistej, jedynej, indywidualnej, intymnej wręcz, skoro połączonej z nieustanną walką z samym sobą.

W naszej parafii rozpoczęliśmy ten czas rekolekcjami wielkopostnymi, które głosił ojciec Włodzimierz Osica. W kolejnych naukach przypomniał o drodze, którą winniśmy odbyć w okresie Wielkiego Postu. Drodze przez nawrócenie, modlitwę, sakrament pokuty, Eucharystię, miłość Boga i bliźniego, która będzie czasem powrotu do domu Ojca.

Cena miłości jest różna.
Czy wiesz, jaką cenę zapłacono dla Ciebie?
Chodzimy w tłumie/…/ my niewolnicy grzechu.
Kto nas wykupi?

Cena jest wysoka, przerażająca.
Dwie skrzyżowane belki.
Trzeba na nie wejść, dać się przybić i skonać.

Kogo mógłbyś znaleźć, kto by tak wysoko zaszedł za ciebie,
i potem powrócił, odszukał wśród tłumu i zawołał:
Chodź, jesteś wolny.

Tylko Jeden nie zawahał się
i poszedł.
A wszystko dlatego, że Cię umiłował.
A wszystko dlatego,
abyś wszedł w snop światła.

Może nareszcie On stanie się
tym dla Ciebie
kim ty jesteś dla Niego – miłością.

On nie dał ci okruchu ze swoich dni. Dał się cały.
On się nie narzuca.
On Ciebie pyta, ale z jakim
wyczekiwaniem w oczach:
„Czy miłujesz mnie?”

Jeśli pada twoje ”Ty wiesz”,
pozostaje ci jedna droga,
nawrócić się naprawdę i dać Mu siebie wzajemnie.

06-01-2021 Rodzinne śpiewanie kolęd

Rodzinne śpiewanie kolęd

Atmosfera Świat Bożego Narodzenia rozciąga się na kolejne dni Nowego Roku 2021.

6 stycznia spotkaliśmy się w naszym kościele na zaproszenie księdza proboszcza Macieja Andrzejewskiego, by uczcić Słowo, które stało się Ciałem i mieszka między nami pełne chwały, prawdy i łaski.

Tobie Jezu, leżącemu w żłobie i ukrytemu w hostii pragnęliśmy wyśpiewać naszą miłość i wyrazić wdzięczność za radość, szczęście, talenty i wszelkie dary, którymi nas obdarzasz.


NIECH ŚWIĘTA TRWAJĄ W NASZYCH SERCACH PRZEZ CAŁY ROK!

25-12-2020 Przychodzi, aby nas zbawić!

Przychodzi, aby nas zbawić!

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

To niesamowity historyczny fakt: Wszechmogący Bóg, Stwórca całego Wszechświata urodził się jako prawdziwy człowiek w Betlejem, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I. Stał się prawdziwym człowiekiem, aby każdy, kto przyjmie Go jako jedynego Pana i Zbawiciela, „nie zginął, ale miał życie wieczne”.

20-12-2020 Kolejny etap nowego oświetlenia kościoła

Kolejny etap nowego oświetlenia kościoła

W tym tygodniu zawieszone zostały dwie główne lampy sufitowe w naszym kościele. Są to nowoczesne lampy typu Ring w formie pierścienia ledowego, emitujące światło ku dołowi i ku górze. Nad stropem kościoła zainstalowano wcześniej wciągarki ręczne, aby umożliwić podnoszenie i opuszczanie oświetlenia.

Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Czwarte comiesięczne czuwanie modlitewne odbyło się w piątkowy wieczór 27 listopada. Polecaliśmy Panu Bogu naszych bliskich zmarłych, a także wzywaliśmy wstawiennictwa świętych. 

Modlitewne trwanie przed Najświętszym Sakramentem to zadośćuczynienie za zmarłych, którzy poddani oczyszczeniu, właśnie dlatego cierpią, że nie mogą jeszcze oglądać Bożego Oblicza w niebie.

Adoracja nas samych pobudza do pokornego stawania przed Panem, aby w promieniach Jego łaski oczyścić swoje serca i napełnić je Jego miłością. Tak więc, adorując, wzrastamy duchowo i mamy wówczas większe możliwości w obdarowywaniu tych, którzy już nie są w stanie niczego zmienić i bardzo dotkliwie odczuwają tę niemożność, licząc na otwarcie naszych miłosiernych serc. Aby dzielić się tą miłością ze zmarłymi, aby pochylać się z miłosierdziem nad ich cierpieniem, potrzebujemy Bożych darów. Czytamy o tym w Dzienniczku św. Faustyny. Jezus zwraca się do niej z wezwaniem: „Wstępuj często do czyśćca, bo tam Cię potrzebują”. Na co Święta odpowiada: „Rozumiem, o Jezu mój, znaczenie tych słów, które mówisz do mnie, ale pozwól mi wpierw wstąpić do skarbca miłosierdzia Twego”.

Ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski zakończył wieczorne czuwanie błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W ten chłodny listopadowy wieczór uczestniczący w czuwaniu wrócili do domów z nadzieją w sercac

h, że ich modlitwa przyczyniła się do skrócenia cierpień zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Panie Jezu Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Matki Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynienie moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą cię chwalić i błogosławić na wieki. Amen.

06-12-2020 Nowe oświetlenie kościoła

NOWE OŚWIETLENIE KOŚCIOŁA

W tym tygodniu zostało założone nowe oświetlenie w kolejnej części kościoła. Stacje Drogi Krzyżowej oświetla siedem reflektorów, a dziewięć lamp zamontowanych w podwieszanym suficie rozjaśnia lewą stronę kościoła. Jedna z nich, nad drzwiami wyjściowymi bocznymi, wyposażona jest w moduł awaryjny na wypadek braku zasilania.

To kolejny etap prac związanych ze zmianą oświetlenia w całej świątyni, ponieważ wcześniej zostały założone trzy kinkiety nad schodami prowadzącymi na chór oraz cztery reflektory na listwie, oświetlające sam chór.

Koszt to 14 985 zł i 24 grosze.

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

 Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

Odnowienie Stacji Drogi Krzyżowej

Stacje Drogi Krzyżowej

 

Na bocznej ścianie naszej świątyni zawieszone zostały odrestaurowane stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez Edmunda Kapłońskiego ze Żnina – stolarza z zawodu i znanego artystę z powołania, specjalizującego się w intarsji w drewnie. Zawisły one pierwszy raz w 1985r. w powoli wyposażanym kościele, a zostały zdjęte przed budową chóru i remontem wiosną tego roku.

Stacje zostały odnowione, tzn. usunięto ramy i warstwy lakieru oraz zabezpieczono metodą olejowania. Krawędzie pokryto fornirem dębowym. W ten sposób odsłonięto piękno każdej stacji, detale dotąd mało widoczne. Te niezwykłe obrazy to powierzchnia wykładana różnymi gatunkami drewna, tzw. drewno w drewnie. Pan Edmund Kapłoński był prekursorem intarsji, a jego dzieła znane są w Europie. Jedno z nich trafiło także do rąk Jana Pawła II.

Obecnie stacje zawieszone zostały na płytach dębowych olejowanych, otoczone obramowaniem ze srebra, które nałożył metodą płatkowania artysta plastyk pan Piotr Badziąg.

Do zapłacenia mamy 7.260 zł. To koszt zakupu drewna, wykonania płyt, odnowienia stacji Drogi Krzyżowej oraz srebrzenia.

Dziękuję panom: Grzegorzowi Knitter, Rafałowi i Kamilowi Śliwie, Rafałowi Kutkowskiemu oraz pani Lidii Pastuszak za prace związane z montażem płyt.

30-10-2020 Październikowe czuwanie modlitewne

PAŹDZIERNIKOWE CZUWANIE MODLITEWNE

W tym miesiącu adorację Najświętszego Sakramentu przeżyliśmy wspólnie ze św. Faustyną i Bożym Miłosierdziem.

Święta Siostra Faustyna w Najświętszym Sakramencie dostrzegała źródło mocy wśród znoju i szarzyzny życia codziennego, tarczę i obronę od pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła, pokrzepienie wśród niepowodzeń i zwątpienia (Dz. 356). Miłość Jezusa Eucharystycznego była dla niej niepodważalnym motywem ufności w każdej okoliczności życia, w chwilach bliskich rozpaczy, odrzucenia przez ludzi, nieskutecznych wysiłków i życiowych porażek (Dz. 356). Z tabernakulum czerpała siłę, odwagę i światło, tu szukała ukojenia w chwilach udręki (Dz. 1037).

Poprzez modlitwę i śpiew oddaliśmy się Panu Najwyższemu także w akcie do Bożego Miłosierdzia:

O Najmiłosierniejszy Jezu,

Twoja dobroć jest nieskończona,

a skarby łask nieprzebrane.

Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,

które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.

Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,

ażeby w ten sposób móc żyć

i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie

poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,

tak wobec duszy, jak i ciała,

zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,

niosąc pociechę potrzebującym pomocy,

chorym i strapionym.

Strzeż mnie więc, o Jezu,

jako własności swojej i chwały swojej.

Amen

Chwała Panu!