Author: admin

27-10-2020 Zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę

Zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę. Koszt to 1749 zł 99gr.

WODA ŚWIĘCONA. JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI I CO NAM DAJE ?

Nie bez przyczyny jest znana w Kościele od pierwszych wieków. Posiada bowiem bardzo konkretne właściwości. Poznaj jej znaczenie.

Woda święcona jest sakramentale. Sakramentalia to takie przedmioty lub czynności, które (w jakimś stopniu podobnie jak sakramenty) mają na celu wywołanie konkretnych skutków duchowych, cielesnych, czasem uzdrawiających.

Sakramentalia w Kościele to m.in.: medaliki, szkaplerze, poświęcenia przedmiotów, błogosławieństwa, znak krzyża, posypywanie popiołem, egzorcyzmy etc.

Uroczyste poświęcenie wody odbywa się w Kościele w czasie Wigilii Paschalnej. Odśpiewuje się wtedy Litanię do Wszystkich Świętych, a kapłan umieszcza paschał w naczyniu z wodą.

Ale nie tylko wtedy biskup, kapłan lub diakon może poświęcić wodę. Może zrobić to w każdych okolicznościach.

Wykorzystanie wody święconej jest szerokie. Używa się jej w czasie chrztu, błogosławieństwa osób, jedzenia, przedmiotów, także mieszkań. Jest dostępna przy każdym wejściu do kościoła, gdzie po zamoczeniu palców wykonuje się znak krzyża. Poświęconą wodę używa się również w czasie egzorcyzmów.

Pokropienia wiernych można dokonać w czasie każdej Mszy świętej. Obrzęd ten nazywamy aspersją (łac. aspergere – pokropić), która jest uroczystym aktem pokutnym. Nawiązuje do Psalmu 51 (50), gdzie czytamy:

Asperges me hyssopo, et munda bor

lavabis me, et super nivem dealbabor

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps 51, 9)

Obrządek ten zastępuje akt pokutny przewidziany na początku Mszy świętej.

Nie należy wody święconej traktować magicznie. Nie ma żadnego magicznego znaczenia. Przypomina ona o chrzcie, o zanurzeniu się w wodzie, które dało nam wolność od grzechu i podkreśla naszą przynależność do Chrystusa.

Poświęcona woda jest znakiem obecności Boga, chroni poświęcony dom przed złem, jest zewnętrznym znakiem wyznania wiary i odrzuceniem szatana.

Kościół błogosławi różne przedmioty, ale właściwym celem błogosławieństwa jest zawsze człowiek, któremu te przedmioty mają służyć w spotkaniu z Bogiem.

Liczy się wiara w Boga, której poświęcone przedmioty mają pomagać. Takie przedmioty nie są talizmanami czy amuletami, ale znakami miłości Boga, o której musimy nieustannie pamiętać.

Poświęcona woda i jej użycie wiąże się przede wszystkim z wiarą w Boga, który oczyszcza i uświęca wszystko.

Pobłogosławienie wody wyłącza ją z codziennego użytku, jest ona już poświęcona Bogu, używana wyłącznie do spraw „boskich”.

Tekst od: Michał Lewandowski – redaktor DEON.pl, publicysta, teolog. Prowadzi autorskiego bloga „teolog na manowcach”.

25-10-2020 Uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.

25 października czworo aspirantów zostało podczas niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.30 mianowanych na ministrantów młodszych. Złożyli ślubowanie, a starsi ministranci ubrali ich w rewerendy, które wcześniej zostały poświęcone. Odtąd będą mogli w pełni służyć kapłanowi podczas Mszy Świętej, w myśl zasad ministranckich:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 1.  

2020-08-10 Spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia św. Marty

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ MARTY

Św. Marta jest patronką osób posługujących, zajmujących się porządkowaniem, sprzątaniem, a od 8 października 2020r. patronką stowarzyszenia, które zostało założone w naszej parafii.

więcej: http://www.parafiastrzelcegorne.pl/stowarzyszenie-sw-marty/

25-09-2020 Czuwanie modlitewne ze Świętym Stanisławem Kostką

Czuwanie modlitewne

ze Świętym Stanisławem Kostką

25 września młodzież z naszej parafii poprowadziła spotkanie modlitewne i adorację Najświętszego Sakramentu.

Na orędownika wybrali św. Stanisława Kostkę, patrona młodzieży, którego zaprosili nie tylko na wieczorne spotkanie, ale przede wszystkim do swojego życia. Ten niezwykły święty pokazuje bowiem, jak można zostać świętym, mając zaledwie kilkanaście lat. Zwłaszcza teraz, w rzeczywistości, w której żyjemy, we współczesnym świecie, w którym młodzi ludzie stają na rozdrożu własnych słabości, nałogów, szukają właściwej drogi…

Panie Jezu, chcemy dziś oddawać nasze serca Tobie przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki. W głębokiej miłości przyjmij Panie nasze modlitwy i spraw, abyśmy stali się narzędziami Twojej miłosiernej miłości.

2020-09-18 Uroczystość odpustowa

Uroczystość odpustowa

Jak co roku 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i naszej parafii. Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz Janusz Tomczak, proboszcz parafii św. Jana z Fordonu, który wygłosił również kazanie. Obecni na Mszy z pewnością zapamiętają słowa, będące wezwaniem do bycia DZIEĆMI BOŻYMI.

Montaż lamp i drzwi

Montaż lamp i drzwi

W minionym tygodniu zostały zainstalowane lampy na chórze oraz na bocznej ścianie przy wejściu na chór. Ponadto zamontowano drugie przeszklone aluminiowe drzwi boczne.

Dożynki parafialne 2020

Dożynki parafialne 2020

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

Ks. Maciej Andrzejewski 23 sierpnia sprawował o godzinie 11.30 Mszę św. dożynkową, dziękując Bogu za otrzymane dary i plony ziemi, dzięki którym możemy żyć i funkcjonować każdego dnia swojego ziemskiego życia.

O wartości chleba nikogo nie trzeba przekonywać, a współczesny świat rzadko pamięta, że zanim pojawi się na naszym stole, przechodzi drogę, która pełna jest trudu i potu bezimiennych ludzi z miłością i pasją wykonujących swoje codzienne obowiązki. To dzięki nim, ich determinacji i modlitwie możemy każdego dnia dziękować Bogu za dary ziemi, zasiadając do posiłku.
Pamiętajmy jednak przede wszystkim o „chlebie żywym”, bowiem spożywając Ciało i Krew Chrystusa, stajemy się Jego częścią. Dzięki temu nasze myśli, uczucia i działania są przepełnione miłością Jezusa Chrystusa. Chleb powszedni jest ważny, ale „chleb życia” bezcenny. To dzięki Niemu żyć będziemy wiecznie.

Ks. Proboszcz na zakończenie podziękował za obecność wójtowi gminy Dobrcz panu Andrzejowi Berdychowi, przedstawicielom lokalnej społeczności za przygotowane wieńce, kosze dożynkowe i chleb oraz wszystkim obecnym na Eucharystii. Homilię wygłosił ojciec Włodzimierz Osica ze Zgromadzenia Księży Pallotynów spod Warszawy, który nie pierwszy raz gościł w naszej parafii. Zebrane przez niego datki przeznaczone będą na pomoc katolikom na Ukrainie, bowiem ojciec od lat działa na rzecz misji.

R. Śliwa