Author: admin

Triduum Paschalne 2021

Triduum Paschalne

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami obecnie w naszym kościele parafialnym może przebywać 16 osób, a w salce pod kościołem 5 osób.

W czasie Triduum Paschalnego i w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego będzie możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej na parkingu przy kościele, w samochodach lub stojąc na terenie wokół kościoła z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, tzn. odstęp minimum 1,5 metra i maseczka na twarzy.
Na tarasie ustawiony będzie telebim z emitowaną na żywo Eucharystią. Komunia Święta udzielana będzie także na zewnątrz.

Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św. oraz od poniedziałku do piątku od godz. 20.00 do 21.00.

W Wielką Sobotę tradycyjne święcenie pokarmów odbędzie się wokół
kościoła, co godzinę od 11.00, tzn. o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

Pan Jezus czeka na Ciebie!

 

17-02-2021 Rekolekcje Wielkopostne

Któryś za nas cierpiał zawsze oznacza Któryś cierpiał za mnie

W Środę Popielcową 17 lutego rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, który jest wstępem do Świąt Wielkanocnych – Zmartwychwstania. Ma zatem prowadzić człowieka do wolności. Osobistej, jedynej, indywidualnej, intymnej wręcz, skoro połączonej z nieustanną walką z samym sobą.

W naszej parafii rozpoczęliśmy ten czas rekolekcjami wielkopostnymi, które głosił ojciec Włodzimierz Osica. W kolejnych naukach przypomniał o drodze, którą winniśmy odbyć w okresie Wielkiego Postu. Drodze przez nawrócenie, modlitwę, sakrament pokuty, Eucharystię, miłość Boga i bliźniego, która będzie czasem powrotu do domu Ojca.

Cena miłości jest różna.
Czy wiesz, jaką cenę zapłacono dla Ciebie?
Chodzimy w tłumie/…/ my niewolnicy grzechu.
Kto nas wykupi?

Cena jest wysoka, przerażająca.
Dwie skrzyżowane belki.
Trzeba na nie wejść, dać się przybić i skonać.

Kogo mógłbyś znaleźć, kto by tak wysoko zaszedł za ciebie,
i potem powrócił, odszukał wśród tłumu i zawołał:
Chodź, jesteś wolny.

Tylko Jeden nie zawahał się
i poszedł.
A wszystko dlatego, że Cię umiłował.
A wszystko dlatego,
abyś wszedł w snop światła.

Może nareszcie On stanie się
tym dla Ciebie
kim ty jesteś dla Niego – miłością.

On nie dał ci okruchu ze swoich dni. Dał się cały.
On się nie narzuca.
On Ciebie pyta, ale z jakim
wyczekiwaniem w oczach:
„Czy miłujesz mnie?”

Jeśli pada twoje ”Ty wiesz”,
pozostaje ci jedna droga,
nawrócić się naprawdę i dać Mu siebie wzajemnie.

06-01-2021 Rodzinne śpiewanie kolęd

Rodzinne śpiewanie kolęd

Atmosfera Świat Bożego Narodzenia rozciąga się na kolejne dni Nowego Roku 2021.

6 stycznia spotkaliśmy się w naszym kościele na zaproszenie księdza proboszcza Macieja Andrzejewskiego, by uczcić Słowo, które stało się Ciałem i mieszka między nami pełne chwały, prawdy i łaski.

Tobie Jezu, leżącemu w żłobie i ukrytemu w hostii pragnęliśmy wyśpiewać naszą miłość i wyrazić wdzięczność za radość, szczęście, talenty i wszelkie dary, którymi nas obdarzasz.


NIECH ŚWIĘTA TRWAJĄ W NASZYCH SERCACH PRZEZ CAŁY ROK!

25-12-2020 Przychodzi, aby nas zbawić!

Przychodzi, aby nas zbawić!

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

To niesamowity historyczny fakt: Wszechmogący Bóg, Stwórca całego Wszechświata urodził się jako prawdziwy człowiek w Betlejem, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I. Stał się prawdziwym człowiekiem, aby każdy, kto przyjmie Go jako jedynego Pana i Zbawiciela, „nie zginął, ale miał życie wieczne”.

20-12-2020 Kolejny etap nowego oświetlenia kościoła

Kolejny etap nowego oświetlenia kościoła

W tym tygodniu zawieszone zostały dwie główne lampy sufitowe w naszym kościele. Są to nowoczesne lampy typu Ring w formie pierścienia ledowego, emitujące światło ku dołowi i ku górze. Nad stropem kościoła zainstalowano wcześniej wciągarki ręczne, aby umożliwić podnoszenie i opuszczanie oświetlenia.

Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Listopadowe czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

Czwarte comiesięczne czuwanie modlitewne odbyło się w piątkowy wieczór 27 listopada. Polecaliśmy Panu Bogu naszych bliskich zmarłych, a także wzywaliśmy wstawiennictwa świętych. 

Modlitewne trwanie przed Najświętszym Sakramentem to zadośćuczynienie za zmarłych, którzy poddani oczyszczeniu, właśnie dlatego cierpią, że nie mogą jeszcze oglądać Bożego Oblicza w niebie.

Adoracja nas samych pobudza do pokornego stawania przed Panem, aby w promieniach Jego łaski oczyścić swoje serca i napełnić je Jego miłością. Tak więc, adorując, wzrastamy duchowo i mamy wówczas większe możliwości w obdarowywaniu tych, którzy już nie są w stanie niczego zmienić i bardzo dotkliwie odczuwają tę niemożność, licząc na otwarcie naszych miłosiernych serc. Aby dzielić się tą miłością ze zmarłymi, aby pochylać się z miłosierdziem nad ich cierpieniem, potrzebujemy Bożych darów. Czytamy o tym w Dzienniczku św. Faustyny. Jezus zwraca się do niej z wezwaniem: „Wstępuj często do czyśćca, bo tam Cię potrzebują”. Na co Święta odpowiada: „Rozumiem, o Jezu mój, znaczenie tych słów, które mówisz do mnie, ale pozwól mi wpierw wstąpić do skarbca miłosierdzia Twego”.

Ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski zakończył wieczorne czuwanie błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W ten chłodny listopadowy wieczór uczestniczący w czuwaniu wrócili do domów z nadzieją w sercac

h, że ich modlitwa przyczyniła się do skrócenia cierpień zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Panie Jezu Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Matki Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynienie moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą cię chwalić i błogosławić na wieki. Amen.

06-12-2020 Nowe oświetlenie kościoła

NOWE OŚWIETLENIE KOŚCIOŁA

W tym tygodniu zostało założone nowe oświetlenie w kolejnej części kościoła. Stacje Drogi Krzyżowej oświetla siedem reflektorów, a dziewięć lamp zamontowanych w podwieszanym suficie rozjaśnia lewą stronę kościoła. Jedna z nich, nad drzwiami wyjściowymi bocznymi, wyposażona jest w moduł awaryjny na wypadek braku zasilania.

To kolejny etap prac związanych ze zmianą oświetlenia w całej świątyni, ponieważ wcześniej zostały założone trzy kinkiety nad schodami prowadzącymi na chór oraz cztery reflektory na listwie, oświetlające sam chór.

Koszt to 14 985 zł i 24 grosze.