Author: Renata Śliwa

Święty Stanisławie, módl się za nami!

18 września obchodziliśmy uroczystość odpustową,  Święto naszego patrona Świętego Stanisława Kostki, której przewodniczył ksiądz kanonik Andrzej Regent.  Serdecznie dziękujemy za wygłoszone przez ks. kanonika kazanie, które było dla nas wszystkich okazją do  refleksji o patronie naszej parafii – niezwykłym młodym człowieku – Świętym Stanisławie Kostce.

 

Sakrament Bierzmowania

W minioną niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 13.00 ksiądz infułat Mirosław Gogolik udzielił młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania, do którego przystąpiło 36 osób.

Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka, udzielając mu siedmiorakich darów, mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad.

Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

 

Gra terenowa „Śladami św. Stanisława Kostki”

W ubiegłą niedzielę odbyła się gra terenowa „Śladami św. Stanisława Kostki”. Wzięło w niej udział 19 rodzin. Trasa prowadziła ulicami Strzelec Górnych przez 10 punktów rozmieszczonych na terenie parafii, szkoły i świetlicy wiejskiej. Wszystkie przygotowane zadania nawiązywały do postaci świętego. Uczestnicy musieli dotrzeć do wskazanych na mapie punktów, na których czekali m.in. Anioł, Jezuita, św. Barbara oraz brat św. Stanisława z torem przeszkód. Każdy kto przeszedł trasę, otrzymał pamiątkowy dyplom i drobne upominki. Zabawę zakończyliśmy wspólną biesiadą z pyszną grochówką i ciastami. Czas spędzony na odkrywaniu życiorysu świętego Stanisława Kostki, patrona naszej parafii, był świetną okazją do integracji i wspólnej zabawy.

Szczególne podziękowania kierujemy do pani Magdaleny Burzych (pomysłodawczyni gry), Lidii Pastuszak, Joanny King, Małgorzaty Šrajer, Moniki Śladewskiej, Magdaleny Wilcz, państwa Eweliny i Piotra Biniakowskich, pana Michała Królikowskiego, 5-tej Bydgoskiej Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz członków Caritas.

Pyszną grochówkę przygotowali państwo Grażyna i Mirosław Januszewscy oraz p. Danuta Raniszewska.

Wypieki przygotowali: Ewelina Biniakowska, Jakub Borowski, Magdalena Burzych, Anna Królikowska i Monika Śladewska. Wszystkim, którzy wzięli udział oraz wspierali organizację gry serdecznie dziękujemy.

 

M.Burzych

 

NOWE RYNNY

Zakończyliśmy  prace  związane z wymianą  rynien, które  były prowadzone w trzech etapach.  Najpierw wymieniliśmy rynny nad kaplicą i plebanią od frontu,  następnie na plebanii od strony garażu  i ostatni etap to wymiana na kościele od strony parkingu.

Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Dąbrowskiemu i jego synowi Klaudiuszowi za poświęcony czas i profesjonalne wykonanie prac dekarskich. Całkowity kosz materiałów wyniósł 11.120 zł.

 

 

Zakończenie prac remontowych małej salki

Mała salka przy kotłowni została całkowicie odnowiona. Koszt tego remontu wyniósł 29 207 zł, m.in. wymienione zostały okna oraz drzwi aluminiowe. Ponadto wnęki okienne na zewnątrz zostały zabezpieczone stalowymi kratami. Mała salka służy w pracy duszpasterskiej podczas spotkań w małych grupach z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.

 

Pielgrzymka do Topolna

12 sierpnia odbyliśmy naszą parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie. Wyruszyliśmy spod kościoła o godzinie 8:00, a na miejsce dotarliśmy o godzinie 12:40.

Na pielgrzymim szlaku było wiele śpiewu, modlitwy, ale i rozważań słowa Bożego. Mieliśmy także okazję posłuchać konferencji wygłoszonych przez siostrę Magdalenę oraz pana Mariusza Piskorskiego. Podczas pierwszego postoju gościliśmy w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Włókach, gdzie powitał nas ks. proboszcz Bartosz Wojtaszek. Nie tylko poznaliśmy historię tego maleńkiego kościółka, który jest drewnianym zabytkiem i prawdziwym dziełem sztuki, ale też odpoczęliśmy przed dalszą drogą.

Miłym zaskoczeniem dla Wszystkich był telefon od księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który udzielił nam błogosławieństwa i życzył dalszego owocnego pielgrzymowania. Dzięki technicznym udogodnieniom mogliśmy na żywo uczestniczyć w tej rozmowie.

Pokonaliśmy trasę mierzącą 14 kilometrów. W Sanktuarium zostaliśmy gościnnie przyjęci przez ks. proboszcza Andrzeja Szcześniewskiego. O 13:15 rozpoczęła się Eucharystia, a po niej wspólne biesiadowanie dzięki życzliwości Sióstr prowadzących Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie.

Serdecznie dziękujemy księżom proboszczom za gościnę oraz siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów w pięknym otoczeniu zespołu pałacowo-parkowego w Topolnie.

 

Film z pielgrzymki:

 

Pielgrzymi z Chojnic

W środę 2 sierpnia gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów podążających na Jasną Górę z Chojnic.

Grupa liczyła ponad 100 osób. Po godzinnym odpoczynku i poczęstunku pątnicy wyruszyli w dalszą drogę zabierając ze sobą nasze intencje modlitewne.