Author: Renata Śliwa

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28)

W pierwszy czwartek  października 2021r.  zainaugurowano  otwarcie  kaplicy adoracji w naszej świątyni.  Uroczystość poświęcenia rozpoczęła Msza Święta o godzinie 18.00, którą sprawował ksiądz proboszcz Maciej Andrzejewski.

Zachęcamy do częstej modlitwy, skupienia oraz adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jak powiedział podczas homilii ksiądz proboszcz: Kaplica jest naszą odpowiedzią na codzienny pośpiech i zabieganie. Wszyscy potrzebujemy wewnętrznego spokoju, wyciszenia przed pracą czy po całym dniu wypełnionym rozmaitymi obowiązkami.

Adoracja Najświętszego Sakramentu to osobiste spotkanie z Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dlatego Pan Jezus zaprasza Cię do naszej parafialnej Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie czeka na każdego.

Kaplica otwarta jest od godziny 5.00 rano do 24.00.

Uroczystość odpustowa

Jak co roku 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i naszej parafii. Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz Marcin Woś z  parafii św. Mikołaja  z Fordonu, który wygłosił również kazanie. Przypomniał zebranym o głównej dewizie św. Stanisława, który mówił: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć”. I my dążmy do własnego samorozwoju, unikając przeciętności.

Wrześniowe czuwanie modlitewne

W piątkowy wieczór przed odpustem parafialnym młodzież poprowadziła Adorację Najświętszego Sakramentu, przybliżając zebranym postać naszego patrona św. Stanisława Kostki.

Dziękujemy tym młodym ludziom za przygotowanie czuwania, prowadzenie i wspólny śpiew.

 

Dożynki parafialne 2021

„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.”

 

W ubiegłą niedzielę 22 sierpnia na Mszy świętej o godzinie 11:30 obchodziliśmy dożynki parafialne w podzięce za zebrane plony oraz w intencji wszystkich rolników, ogrodników i sadowników. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania wieńców dożynkowych i przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Serdeczne Bóg zapłać!

 

 

 

PRZEŁOŻENIE GŁÓWNEGO CHODNIKA NA CMENTARZU

Na cmentarzu przełożono główny chodnik, co wymagało zaangażowania wielu osób. Najpierw została zdjęta stara kostka, wybrana ziemia, następnie osadzono krawężniki, położono świeżą podsypkę i ułożono kostkę na nowo. Prace trwały dwa tygodnie. Pozostało wykończenie terenu wokół krzyża, co zostanie uczynione wkrótce.

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – BUDOWA

Trwa budowa  podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych z boku kościoła od strony parkingu.

Teren został do tego odpowiednio przygotowany, wybrano ziemię, wylano ławy, a następnie  wymurowano ścianki podtrzymujące zabiegi podjazdu. Wykonywane są  szalunki pod jego wylanie.

 

BUDOWA KAPLICY

Wiosną tego roku rozpoczęliśmy budowę kaplicy pod arkadami z lewej strony kościoła. Pierwszym etapem było skucie starej posadzki i wymurowanie przedniej ściany kaplicy. Następnie została zainstalowana instalacja ogrzewania podłogowego oraz instalacja elektryczna. Na początku lipca wstawiono okna i drzwi, które dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Obecnie  trwają prace wykończeniowe, tzn. obrobione zostały okna, a ściany pokrywane są gładzią na całej powierzchni. Kaplica zostanie również ocieplona z zewnątrz i wykonana będzie nowa elewacja.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcy – Fundacji ORLEN, która dofinansowała zakup i montaż stolarki okiennej.

 

 

SZTAFETA MODLITEWNA W INTENCJI POWOŁAŃ

10 lipca 2021 roku w naszej parafii odbyła się szafeta modlitewna w intencji powołań, którą poprowadziła Wspólnota Żywego Różańca.

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.