Author: Renata Śliwa

PRZEŁOŻENIE GŁÓWNEGO CHODNIKA NA CMENTARZU

Na cmentarzu przełożono główny chodnik, co wymagało zaangażowania wielu osób. Najpierw została zdjęta stara kostka, wybrana ziemia, następnie osadzono krawężniki, położono świeżą podsypkę i ułożono kostkę na nowo. Prace trwały dwa tygodnie. Pozostało wykończenie terenu wokół krzyża, co zostanie uczynione wkrótce.

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – BUDOWA

Trwa budowa  podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych z boku kościoła od strony parkingu.

Teren został do tego odpowiednio przygotowany, wybrano ziemię, wylano ławy, a następnie  wymurowano ścianki podtrzymujące zabiegi podjazdu. Wykonywane są  szalunki pod jego wylanie.

 

BUDOWA KAPLICY

Wiosną tego roku rozpoczęliśmy budowę kaplicy pod arkadami z lewej strony kościoła. Pierwszym etapem było skucie starej posadzki i wymurowanie przedniej ściany kaplicy. Następnie została zainstalowana instalacja ogrzewania podłogowego oraz instalacja elektryczna. Na początku lipca wstawiono okna i drzwi, które dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Obecnie  trwają prace wykończeniowe, tzn. obrobione zostały okna, a ściany pokrywane są gładzią na całej powierzchni. Kaplica zostanie również ocieplona z zewnątrz i wykonana będzie nowa elewacja.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcy – Fundacji ORLEN, która dofinansowała zakup i montaż stolarki okiennej.

 

 

SZTAFETA MODLITEWNA W INTENCJI POWOŁAŃ

10 lipca 2021 roku w naszej parafii odbyła się szafeta modlitewna w intencji powołań, którą poprowadziła Wspólnota Żywego Różańca.

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Jest to wspaniała okazja do rozważania tajemnicy Eucharystii oraz zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu.

Procesja, w której  uczestniczyliśmy to manifestacja wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy przystrojone, kwiaty, ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego  świętowania jest On, Chrystus – ukryty w małym kawałku chleba, Początek i Koniec wszystkiego i droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Chrystus, z którym spotykamy się w Komunii Świętej każdego dnia.

Imieniny Księdza Proboszcza

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia.
                                                                                         św. Jan Maria Vianney

Czcigodny Księże Proboszczu!

W dniu imienin, jednej z niewielu okazji, kiedy możemy wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie, pragniemy to uczynić w imieniu wszystkich Parafian.

Życzymy Ci, drogi Księże Macieju, aby Pan Bóg obdarzył Cię obfitymi łaskami, radością, dobrym zdrowiem  i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Pragniemy Ci podziękować za trud realizacji odważnych przedsięwzięć w sferze materialnej. Jesteśmy zachwyceni pięknem naszej Świątyni, która stale nabiera blasku.

Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami i daje siły w głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza i patron naszej parafii św. Stanisław Kostka mają Cię zawsze w swojej opiece.

                                                                  Szczęść Boże!