Author: admin

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

 Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

Odnowienie Stacji Drogi Krzyżowej

Stacje Drogi Krzyżowej

 

Na bocznej ścianie naszej świątyni zawieszone zostały odrestaurowane stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez Edmunda Kapłońskiego ze Żnina – stolarza z zawodu i znanego artystę z powołania, specjalizującego się w intarsji w drewnie. Zawisły one pierwszy raz w 1985r. w powoli wyposażanym kościele, a zostały zdjęte przed budową chóru i remontem wiosną tego roku.

Stacje zostały odnowione, tzn. usunięto ramy i warstwy lakieru oraz zabezpieczono metodą olejowania. Krawędzie pokryto fornirem dębowym. W ten sposób odsłonięto piękno każdej stacji, detale dotąd mało widoczne. Te niezwykłe obrazy to powierzchnia wykładana różnymi gatunkami drewna, tzw. drewno w drewnie. Pan Edmund Kapłoński był prekursorem intarsji, a jego dzieła znane są w Europie. Jedno z nich trafiło także do rąk Jana Pawła II.

Obecnie stacje zawieszone zostały na płytach dębowych olejowanych, otoczone obramowaniem ze srebra, które nałożył metodą płatkowania artysta plastyk pan Piotr Badziąg.

Do zapłacenia mamy 7.260 zł. To koszt zakupu drewna, wykonania płyt, odnowienia stacji Drogi Krzyżowej oraz srebrzenia.

Dziękuję panom: Grzegorzowi Knitter, Rafałowi i Kamilowi Śliwie, Rafałowi Kutkowskiemu oraz pani Lidii Pastuszak za prace związane z montażem płyt.

30-10-2020 Październikowe czuwanie modlitewne

PAŹDZIERNIKOWE CZUWANIE MODLITEWNE

W tym miesiącu adorację Najświętszego Sakramentu przeżyliśmy wspólnie ze św. Faustyną i Bożym Miłosierdziem.

Święta Siostra Faustyna w Najświętszym Sakramencie dostrzegała źródło mocy wśród znoju i szarzyzny życia codziennego, tarczę i obronę od pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła, pokrzepienie wśród niepowodzeń i zwątpienia (Dz. 356). Miłość Jezusa Eucharystycznego była dla niej niepodważalnym motywem ufności w każdej okoliczności życia, w chwilach bliskich rozpaczy, odrzucenia przez ludzi, nieskutecznych wysiłków i życiowych porażek (Dz. 356). Z tabernakulum czerpała siłę, odwagę i światło, tu szukała ukojenia w chwilach udręki (Dz. 1037).

Poprzez modlitwę i śpiew oddaliśmy się Panu Najwyższemu także w akcie do Bożego Miłosierdzia:

O Najmiłosierniejszy Jezu,

Twoja dobroć jest nieskończona,

a skarby łask nieprzebrane.

Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,

które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.

Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,

ażeby w ten sposób móc żyć

i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie

poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,

tak wobec duszy, jak i ciała,

zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,

niosąc pociechę potrzebującym pomocy,

chorym i strapionym.

Strzeż mnie więc, o Jezu,

jako własności swojej i chwały swojej.

Amen

Chwała Panu!

28-10-2020 Rozstrzygnięcie Konkursu na własnoręcznie wykonany Różaniec

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

W minioną środę 28 października rozstrzygnięty został konkurs na własnoręcznie wykonany różaniec, którego inicjatorką była pani katechetka ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

Prace były wyjątkowe i piękne, a wykonane przez dzieci i młodzież ze Strzelec oraz Borówna. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomikami i upominkami.

27-10-2020 Zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę

Zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę. Koszt to 1749 zł 99gr.

WODA ŚWIĘCONA. JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI I CO NAM DAJE ?

Nie bez przyczyny jest znana w Kościele od pierwszych wieków. Posiada bowiem bardzo konkretne właściwości. Poznaj jej znaczenie.

Woda święcona jest sakramentale. Sakramentalia to takie przedmioty lub czynności, które (w jakimś stopniu podobnie jak sakramenty) mają na celu wywołanie konkretnych skutków duchowych, cielesnych, czasem uzdrawiających.

Sakramentalia w Kościele to m.in.: medaliki, szkaplerze, poświęcenia przedmiotów, błogosławieństwa, znak krzyża, posypywanie popiołem, egzorcyzmy etc.

Uroczyste poświęcenie wody odbywa się w Kościele w czasie Wigilii Paschalnej. Odśpiewuje się wtedy Litanię do Wszystkich Świętych, a kapłan umieszcza paschał w naczyniu z wodą.

Ale nie tylko wtedy biskup, kapłan lub diakon może poświęcić wodę. Może zrobić to w każdych okolicznościach.

Wykorzystanie wody święconej jest szerokie. Używa się jej w czasie chrztu, błogosławieństwa osób, jedzenia, przedmiotów, także mieszkań. Jest dostępna przy każdym wejściu do kościoła, gdzie po zamoczeniu palców wykonuje się znak krzyża. Poświęconą wodę używa się również w czasie egzorcyzmów.

Pokropienia wiernych można dokonać w czasie każdej Mszy świętej. Obrzęd ten nazywamy aspersją (łac. aspergere – pokropić), która jest uroczystym aktem pokutnym. Nawiązuje do Psalmu 51 (50), gdzie czytamy:

Asperges me hyssopo, et munda bor

lavabis me, et super nivem dealbabor

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps 51, 9)

Obrządek ten zastępuje akt pokutny przewidziany na początku Mszy świętej.

Nie należy wody święconej traktować magicznie. Nie ma żadnego magicznego znaczenia. Przypomina ona o chrzcie, o zanurzeniu się w wodzie, które dało nam wolność od grzechu i podkreśla naszą przynależność do Chrystusa.

Poświęcona woda jest znakiem obecności Boga, chroni poświęcony dom przed złem, jest zewnętrznym znakiem wyznania wiary i odrzuceniem szatana.

Kościół błogosławi różne przedmioty, ale właściwym celem błogosławieństwa jest zawsze człowiek, któremu te przedmioty mają służyć w spotkaniu z Bogiem.

Liczy się wiara w Boga, której poświęcone przedmioty mają pomagać. Takie przedmioty nie są talizmanami czy amuletami, ale znakami miłości Boga, o której musimy nieustannie pamiętać.

Poświęcona woda i jej użycie wiąże się przede wszystkim z wiarą w Boga, który oczyszcza i uświęca wszystko.

Pobłogosławienie wody wyłącza ją z codziennego użytku, jest ona już poświęcona Bogu, używana wyłącznie do spraw „boskich”.

Tekst od: Michał Lewandowski – redaktor DEON.pl, publicysta, teolog. Prowadzi autorskiego bloga „teolog na manowcach”.

25-10-2020 Uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.

25 października czworo aspirantów zostało podczas niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.30 mianowanych na ministrantów młodszych. Złożyli ślubowanie, a starsi ministranci ubrali ich w rewerendy, które wcześniej zostały poświęcone. Odtąd będą mogli w pełni służyć kapłanowi podczas Mszy Świętej, w myśl zasad ministranckich:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 1.  

2020-08-10 Spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia św. Marty

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEJ MARTY

Św. Marta jest patronką osób posługujących, zajmujących się porządkowaniem, sprzątaniem, a od 8 października 2020r. patronką stowarzyszenia, które zostało założone w naszej parafii.

więcej: http://www.parafiastrzelcegorne.pl/stowarzyszenie-sw-marty/

25-09-2020 Czuwanie modlitewne ze Świętym Stanisławem Kostką

Czuwanie modlitewne

ze Świętym Stanisławem Kostką

25 września młodzież z naszej parafii poprowadziła spotkanie modlitewne i adorację Najświętszego Sakramentu.

Na orędownika wybrali św. Stanisława Kostkę, patrona młodzieży, którego zaprosili nie tylko na wieczorne spotkanie, ale przede wszystkim do swojego życia. Ten niezwykły święty pokazuje bowiem, jak można zostać świętym, mając zaledwie kilkanaście lat. Zwłaszcza teraz, w rzeczywistości, w której żyjemy, we współczesnym świecie, w którym młodzi ludzie stają na rozdrożu własnych słabości, nałogów, szukają właściwej drogi…

Panie Jezu, chcemy dziś oddawać nasze serca Tobie przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki. W głębokiej miłości przyjmij Panie nasze modlitwy i spraw, abyśmy stali się narzędziami Twojej miłosiernej miłości.